Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 september 2004

Paques kan kunstmest uit afvalgas maken

Paques BV kwam zo'n vijf jaar geleden min of meer toevallig op het idee van rookgasreiniging middels micro-organismen. Van origine houdt het biotechnologiebedrijf uit Balk (Fr.) zich bezig met biologische zuivering van afvalwater waarin het wereldmarktleider is. Soortgelijke processen bleken ook goed op rookgassen toe te passen. Samen met Shell Global Solutions ontwikkelde het de markt voor een proces, aanzienlijk goedkoper dan katalytische reiniging, waarbij micro-organismen maar liefst 99,8 procent van de verbindingen in elementair zwavel omzetten. "Nu dat zich succesvol in de praktijk heeft bewezen", vertelt projectleider Alex Benschop exclusief aan P+, "willen we een paar stukken weiland bij Balk bemesten om goedkeuring van de overheid te verkrijgen. En dan snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds uitstekende kunstmest, anderzijds biologische rookgasreiniging voor nieuwe biogasinstallaties." ECOstyle, eveneens uit Friesland (Appelscha), staat positief tegenover het verhaal van de business development manager gastoepassingen. "Een plant heeft elementen als zwavel nodig. Vroeger was er genoeg zwavel in regen. Nu wordt het door voortdurende reinigingen schaars en moeten we het toevoegen", zegt Pier Oosterkamp van ECOstyle. Het hoofd R&D houdt wel een slag om de arm. "Hoewel deze zwavel op natuurlijke wijze tot stand is gekomen, kan het in bepaalde vormen een onaangenaam goedje zijn. Vergeet niet dat Dresden daarmee werd platgebombardeerd. Hoe reageert deze zwavel op onze verpakkingen? Wat is de toxiciteit? En: is er voldoende behoefte in de markt? Het moet wel te verkopen zijn."