Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2004

Milieu Centraal wil database keurmerken opzetten

Begin deze week nam het kabinet de aanbevelingen uit het SER-advies 'Keurmerken en duurzame ontwikkeling' over. De Raad, het belangrijkste adviescollege aan de regering voor sociaal-economisch beleid, constateerde begin dit jaar al dat de wildgroei aan keurmerken op gebied van milieu en dierenwelzijn tot verwarring leidt en dat meer transparantie gewenst is. De SER staat dan ook 'positief tegenover het streven van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de ministeries van EZ, VROM en LNV om een database te ontwikkelen met informatie over de belangrijkste aspecten van keurmerken', zo staat in de samenvatting van het rapport. Een database over keurmerken zou volgens Chris Bruijnes, directeur van Milieu Centraal, een goede zaak zijn. De consument schenkt steeds minder aandacht aan het ietwat 'vage' Milieukeur. Dat keurmerk, bekend van aardappelen tot schrijfblokken tot bloemen, werd begin jaren '90 door dezelfde overheid in het leven geroepen als algemener alternatief van het Eko keurmerk. Volgens Bruijnes kennen keurmerken hun eigen momentum. "Een keurmerk staat zijdelings in de markt", zegt hij tegen P+. "Alleen kleine merken als Gulpener kunnen het gebruiken om koopgedrag te beïnvloeden. In het algemeen roept een keurmerk kort tot actie op. Eigenlijk is het roeien tegen de stroom op. De meeste milieuwinst wordt niet geboekt bij de aanschaf maar tijdens het gebruik. Ik zie er meer heil in om duurzaamheidscriteria via A-merken aan boord te brengen."