Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 oktober 2004

Koolzaad reinigt licht vervuilde bagger

Sinds ruim vijf jaar lopen op de Oostwaardhoeve, een samenwerkingsverband van De Vries en Van de Wiel Milieutechniek en Wageningen Universiteit, diverse proeven om beter inzicht te verkrijgen in de teelt van energiegewassen op licht verontreinigd slib. De projecten die nu halverwege de looptijd zijn, blijken redelijk succesvol te zijn. Waren de onderzoekers in 1998 begonnen met enkele hectares, binnenkort krijgen ze vergunning voor maar liefst 100 hectare. Van 't Klooster heeft daar een goede verklaring voor: "Niet alleen blijkt biologische reiniging middels teelt van energiegewassen aanzienlijk goedkoper dan technische of chemische behandeling, ook kan de nu schone grond in de bouw worden gebruikt." Hij denkt daarbij aan landbouwgrond, vulmateriaal voor geluidswallen of afdichting op de stort: de toplaag. Het enige nadeel is dat geteelde biomassa nog te weinig oplevert. Koolzaad of bloembollen, enkele nieuwe opties, zijn wellicht aantrekkelijker. "Koolzaad heeft bovendien de eigenschap dat het vrij diep in de bagger doordringt", zegt de projectcoördinator. "De wortels zorgen voor een goede beluchting, zodat bacteriën de minerale oliën en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen) in het slib kunnen aanpakken. Nu de EU heeft voorgeschreven dat in 2010 minstens 5 procent van de diesel uit bio-energie moet komen, is koolzaad het onderzoek wel waard. Energiegewassen zoals wilgen gaan telen, waar de opbrengst wegvalt tegen de transportkosten, is natuurlijk niet de bedoeling", besluit hij.