Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 oktober 2004

Koolzaadteelt goed voor plattelandsvernieuwing

Aalberts is thema-manager duurzame ontwikkeling landbouw en groene ruimte bij Van Hall Instituut Business Center. Samen met onder meer Solaroilsystems, de NLTO, de Noordelijke Kamers van Koophandel en Energy Valley organiseert het Instituut aanstaande dinsdag in de Friese hoofdstad het eerste nationale symposium over nieuwe toepassingen van het gewas. Aanmelden hoeft niet meer: het symposium was vorige week al volgeboekt, vooral door de sterk toegenomen belangstelling voor koolzaadolie nu de EU een richtlijn heeft lopen om in 2010 niet minder dan 5,75 procent van alle transportbrandstoffen uit biologische producten te halen. Maar het symposium beperkt zich nadrukkelijk niet alleen tot bio-brandstoffen. Hoewel er in potentie dertig- à negentigduizend hectare voor koolzaad beschikbaar is, zal ons land volgens Aalberts altijd afhankelijk van het buitenland blijven. "Er is nooit genoeg grond voor al het personenvervoer. De kansen voor koudgeperste koolzaadolie liggen vooral bij autobussen en reinigingsdiensten waarmee we een bijdrage aan emissiereducties kunnen leveren", meent hij. De thema-manager ziet eerder voordelen in plattelandsvernieuwing. "Qua opbrengst kan koolzaad met tarwe concurreren. Het pas goed in een teeltplan terwijl de veehouder de voedzame koek aan het vee kan geven. Daarnaast heeft koolzaad ook ecologische waarde. Insecten, vlinders en fazanten vinden er een schuilplaats in. Bovendien wordt bio-brandstof binnen een maand afgebroken. En dat is een groot voordeel in het waterrijke Friesland waar pleziervaartuigen nogal eens hun zaakje lozen."
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier