Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 oktober 2004

6000 Nederlandse jongeren aan straatkinderen gekoppeld

ASN Jeugdsparen is een spaarrekening voor kinderen tot 18 jaar waarbij duurzaam sparen voor de toekomst van kinderen hier gekoppeld is aan de toekomst van kansarme straatkinderen in ontwikkelingslanden. Per nieuwe geopende rekening stort de ASN Bank 10 euro naar straatkinderenprojecten. Bovendien komt er jaarlijks een percentage van het ingelegde spaargeld ten goede aan deze projecten. Deze koppeling gaat niet ten koste van het financiële rendement (3,25% op dit moment) op de spaarrekening. Nederlandse jongeren die voor 1 januari 2005 inschrijven krijgen bovendien 10 euro welkomstpremie. Het nieuwe project van Mensen in Nood in Bangalore/India komt op voor de rechten van straat-, werkende en gedetineerde kinderen. Deze kinderen bevinden zich in een achtergestelde positie door analfabetisme, ondervoeding en de dagelijkse strijd om een maaltijd. Veel kinderen zijn gedwongen te werken onder gevaarlijke omstandigheden of komen in het illegale circuit en daardoor soms in observatiehuizen en (jeugd)gevangenissen terecht. Ook binnen deze instellingen worden ze vaak verwaarloosd, mishandeld en misbruikt. De stichting ECHO komt juridisch voor hen op en organiseert daarnaast onder andere terugkeer naar huis, opvang, training, en psychologische ondersteuning.