Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 oktober 2004

Bloed milieuministers EU is 'chemische cocktail'

De internationale milieuorganisatie heeft de bloedproef, waarvan ze de resultaten begin deze week presenteerde, vooral gehouden als pleidooi voor strengere EU regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Alleen al de groeicijfers van chemicaliën zijn schrikbarend: van ruim één miljoen metrische tonnen in 1930 naar vierhonderd miljoen in 2000. En dan hebben we het nog niet eens over de gevaren voor mens en dier. Weliswaar is het grootste deel van de 2500 chemicaliën die nu in grote doses wordt gebruikt, niet in kaart gebracht, onderzoek wijst uit dat deze stoffen in verband staan met kanker, allergieën, voortplantingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De stoffen - die onder andere voorkomen in meubelen (PBDEs), pannen en pizzadozen (perfluorides) en plastic kinderspeelgoed (fthalaten) - zijn blijvend, hopen zich op en verstoren het hormoonsysteem bij mens en dier. Van poolbeer tot trekvogel in de Sahara. Hoewel de chemische industrie dat niet ontkent, weigert het de kosten van testen en registratie op zich te nemen. De internationale milieuorganisatie heeft haar bloedproef dit jaar kleiner gehouden dan vorig jaar toen geen 13 maar 157 ambtenaren, waaronder EU milieucommissaris Margot Wallstrom, onderzocht werden. Wallstrom is sindsdien één van de meest felle pleitbezorgers van strenge regelgeving. De Nederlandse afdeling van het WWF neemt wegens capaciteitsoverwegingen niet aan DetoX deel. Daardoor blijft onduidelijk hoe 'slecht' het bloed van bijvoorbeeld Pieter van Geel (milieu) eruit ziet. De staatssecretaris kon helaas niet aangeven of de Brabantse lucht een gunstige invloed heeft.