Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 november 2004

Overwinning Bush heeft weinig gevolgen emissiehandel

Waar in de VS emissiebeleid voorlopig alleen op vrijwillige keuze vorm kan krijgen, heeft de EU voor een verplicht emissieplafond gekozen. Voor Nederland, dat voorop loopt, betekent het dat over nauwelijks zeven weken meer dan tweehonderd ondernemingen gaan handelen in circa 72 Megaton aan CO2 emissierechten. Bijna honderd andere bedrijven, waaronder de chemie en installaties die jaarlijks minder dan 25.000 ton uitstoten, kiezen ervoor dat pas in 2008 te doen. Volgens Cozijnsen laat de chemie, die hun concurrentiepositie bedreigd ziet en uitstel vroeg en kreeg, zo een mooie kans schieten. "Het enige wat ze niet doen", zegt hij, "is emissiehandel. Alle het andere, van benchmark tot monitoring, blijft gewoon gelden." De zelfstandig consultant, die sinds kort advies geeft aan het Russische Ministerie van Economie en Ontwikkeling, ziet vanaf 2008 een levendige handel op gang komen tussen Russische en Nederlandse overheden en bedrijven (waarbij de eersten rechten aanbieden en de laatsten deze aankopen). Maar ook tussen Nederland en economisch sterke machten als de Amerikaanse staten Californië, Illinois of New Jersey. Cozijnsen: "Sommige Amerikaanse staten zijn veel vooruitstrevender dan de federale overheid van president Bush. Die zien het juist als middel om duurzame energietechnologie te stimuleren." Naar verwachting zal de prijs per ton CO2 vanaf 2005 tussen de vijf en negen euro komen te liggen. P+ Webtip: emissiebeleid P+ Webbtip: emissierechten