Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 november 2004

Shell betrokken bij lancering 'mensenrechtenmeter'

Waarom zo'n meter? Marina d'Engelbronner van het HOM tegen P+: "Omdat nationale wetgeving op het gebied van bedrijven en mensenrechten grotendeels ontbreekt of onvoldoende bescherming biedt. Daarom is het van belang dat bedrijven zelf hun beleid en uitvoering toetsen op mensenrechteneffecten. Onze compliance assessment helpt bedrijven bij het opstellen van gedragscodes. Het geeft bedrijven een handvat om principes, beleid en praktijk op het gebied van mensenrechten te monitoren, te toetsen en hierover te rapporteren." Aan de mensenrechtenmeter wordt al sinds 1999 gewerkt. De eerste initiatiefnemer is het Danish Institute for Human Rights geweest. De meting is gebaseerd op internationale normen en principes op het gebied van mensenrechten. Bovendien richt het zich niet alleen op de werkvloer van een bedrijf. Ook wordt er gekeken naar de bredere invloedssfeer van het bedrijf binnen bijvoorbeeld de keten of in de gemeenschap waar het gevestigd is. Shell International testte de eerste versie in 2000 al uit in ondernemingen in twee verschillende regio's. Bij de presentatie zal dan ook Monique de Wit aanwezig zijn, die voor Shell adviseur is op het gebied van Social Performance. Monique bouwde het programma 'Project Better World' op, het programma waarbij medewerkers vrijwilligerswerk doen in de maatschappij: "We hebben nu ongeveer 38 teams wereldwijd." Het HOM heeft de meetlat na de testfase uitgebouwd tot een volwassen instrument. In samenwerking met Universiteit Nijenrode, Amnesty International en het GRI wordt de meetlat in de tweede week van december gelanceerd. P+ webtip: De mensenrechtenmeter