Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 november 2004

NASA brengt woongebieden bedreigde diersoorten in kaart

De IUCN (International Union for the Conservation of Nature) is de grootste koepel van natuurbeschermingsorganisaties op aarde. Het zet zich al vanaf 1948 in voor natuurbehoud en een rechtvaardige wereld en kent meer dan duizend leden. In Nederland behoren onder andere het WWF, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten tot de club. Op de top hebben die Balkenende gevraagd om via het Nederlandse EU voorzitterschap aandacht te schenken aan het laatste Nigeriaanse regenwoud. Door illegaal kappen van het Chinese bedrijf Wempco staat dat op het punt te verdwijnen. Maar natuurlijk het meest bekend is de IUCN door hun 'rode lijst'. Daarop staan in 2004 helaas 15.589 soorten die met uitsterven worden bedreigd. Volgens deze 'rode lijst' blijken ook steeds meer soorten te verdwijnen. Vooral de toestand van amfibieën en zoogdieren is zorgelijk. Tegelijkertijd beseft ook het IUCN dat we niet veel weten, met name over het leven in de zee en in het regenwoud waar veranderingen zich dynamisch en vaak onvoorspelbaar voltrekken. En juist daar kan NASA met haar satellietbeelden uitstekende diensten bewijzen. Veel van de ruim honderdduizend beschermde gebieden ter wereld zijn nauwelijks in kaart gebracht. In minder ontwikkelde landen ontbreken daartoe vaak de financiële middelen. Satellieten trekken zich echter niets van menselijke problemen en scheidslijnen aan. NASA zal haar kennis van beeldtechniek koppelen aan het IUCN managementsysteem voor bedreigde soorten (waaronder ook de 'rode lijst' valt), haar database voor beschermde gebieden en haar lerende netwerk. Webtip P+:IUCN
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier