Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 december 2004

Achmea start met HealthNet zorgsysteem in Roemenië

Gezamenlijk willen de partners in Roemenië werken aan de omschakeling van een volledig door de staat geregelde gezondheidszorg naar situatie waarin ook de markt een verantwoordelijkheid neemt. Achmea-woordvoerder Michael Isaac tegen P+: "Voor ons bleek HealthNet International de beste partner ter plekke zijn. Ook zij vinden dat mensen na de eerste noodhulp zo snel mogelijk in staat gesteld moeten worden zichzelf te helpen." HealthNet is wereldwijd actief. Op dit moment zit directeur Willem van de Put in Cambodja. In Burundi is hij aan het nagaan of zijn verzekeringssysteem werkt voor vrouwen met traumatische klachten. Na behandeling bleken zij niet in staat om werk te vinden, ook niet als kleine zelfstandige. Door als groep voor elkaar garant te staan, kon HealthNet een klein lokaal verzekeringssysteem opbouwen. Daardoor kunnen de vrouwen met enkele euro's manden voor de markt inkopen. Michael Isaac: "HealthNet verzamelt alle ervaringen en feiten. Wanneer Van de Put terugkomt, gaat hij met onze experts om tafel. Wij hebben heel oude ervaring op het gebied van Onderlinge. Dat zijn kleine verzekeringskassen die in Nederland ooit het begin vormden van de huidige zorgsystemen." Achmea en HealthNet gaan het partnership aan voor een periode van vier jaar. Hoeveel geld ermee gemoeid is, kan Achmea niet zeggen. Isaac: "Dan moet je alle tijd en alle salarissen van onze deskundigen gaan omzetten in geld. Wel moeten activiteiten op termijn een positieve bijdrage gaan leveren. Zowel aan de gezondheid van de mensen in de landen waar we helpen, als aan ons bedrijfsresultaat. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Voorlopig is het belangrijk dat we beseffen dat noodhulp vervangen moet worden voor blijvende zorgsystemen. Willem van de Put stelt dan ook eerst de vraag, in landen als Soedan, Afghanistan en Burundi: 'Hoe gaat het nou met jullie?' Daar wordt in oorlogsgebieden soms verbaasd op gereageerd. 'Wij krijgen altijd maar van alles. Dekens. Voedsel. Niemand die vraagt hoe wij straks de boel weer willen opbouwen'." P+ Webtip: Aanmelding Health Net / Achmea