Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 december 2004

ABB-asbestcrash toont noodzaak MVO-beleggen aan

De asbestkwestie van ABB toont volgens Hummels duidelijk aan dat fondsen die meer zicht hebben op beleggingsrisico's, hun pensioendeelnemers daarmee een betere dienst bewijzen. De Nyenrode-hoogleraar duurzaam beleggen tegen P+: "De meeste pensioenfondsmanagers geloven niet in de toegevoegde waarde van duurzaamheidspakketten. Ze willen harde cijfers zien. Ze zijn dat ook aan hun deelnemers verplicht. Helaas kunnen we niet aantonen dat duurzame bedrijven op de beurs beter renderen. Dus moet je het zoeken in andere zaken, die ook van belang zijn voor de koersontwikkeling. En dan komen de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen kijken. Bedrijven doen daarmee aan risicobeperking. Ik denk dan niet aan reputatiewinst, maar eerder aan het voorkomen van toekomstige milieukwesties. Of het al dan niet invoeren van corporate governance. Met kennis daarover neemt ook in pensioenfondsen de kwaliteit van de besluitvorming toe. Fondsen halen meer relevante besliskracht in huis." De asbestkwestie hangt al jaren als een molensteen om de nek van ABB. In combinatie met een hoge schuldenlast bracht de letselschade het concern in 2002 aan de rand van de afgrond. Sindsdien sneed ABB in de bedrijfsactiviteiten, om zich voortaan te concentreren op automatisering en energie-technologie. De 100.000 werknemers die een claim indienden, werkten onder meer in de voormalige 'Combustion Engineering Unit' in Connecticut, waar boilers werden bekleed met asbest. Miniscule deeltjes van deze delfstof kunnen longkanker veroorzaken. Hummels: "Een fondsbestuurder die dit soort zaken niet weet, omdat hij de maatschappelijk jaarverslagen niet wil lezen, doet zijn werk niet naar behoren." In de laatste P+ constateerde de redactie dat de Nederlandse pensioenfondsen slechts voor 0,8 procent over echt duurzame pakketten beschikken. Bepaalde risico's en ongewenste bedrijfsactiviteiten worden daarbij uitgesloten. P+ Webtip: ABB-asbestcrash