Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 december 2004

Rotterdamse haven wil vervuild Duits slib opslaan

De specie is vervuild met vijftig kilogram hexachloorbenzeen, een pesticide met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. En dat terwijl een oplossing (bijna) binnen handbereik ligt. "We hebben voldoende ruimte in depot 'De Slufter' de bagger te bergen. Dat kan aanzet worden ook de andere vervuilde stukjes aan te pakken", zegt woordvoerder Minko van Heezen tegen P+. Tijdens een internationale conferentie in Venetië kwam twee weken geleden naar voren dat de Rijn op sommige stukken historisch vervuild is. In het slotdocument spraken wetenschappers hun zorg uit over juist het laatste stuwpand in de Bovenrijn en de Ruhr. 'Dode' plaatsen als bij Iffezheim worden een steeds grotere bron van vervuiling nu de industrie haar uitstoot heeft gedecimeerd. En als er dan ook nog vaker hoge waterstanden optreden, krijgt Rotterdam alsnog als afvoerput de klappen. De Nederlandse EU parlementariër Dorette Corbey (socialisten) heeft de EU commissie dan ook gevraagd mogelijke lozing sterk te beboeten. Over een galante oplossing tussen minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) en haar Duitse collega blijkt Stichting Reinwater optimistisch. Woordvoerder Tido Lycklama a Nijeholt: "Lozing is strijdig met het EU recht omdat het de waterkwaliteit verslechtert. Als de afweging gaat tussen boete of een stortingstarief, kan ik me niet voorstellen dat Duitsland toch in de Rijn gaat lozen." Ook Minko van Heezen denkt dat de ambtelijke uitweg veel kans van slagen heeft. Niet zonder reden heeft het havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat de publiciteit gezocht. "Ik weet niet of Duitsland ons aanbod zal accepteren. Wel weet ik dat het een steun in de rug is voor de Duitse milieubeweging. Als die de zaak opport, kan het havenbedrijf verontreiniging in het stroomgebied internationaal aanpakken." P+ Webtip: Schone Rijn