Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 december 2004

Agis biedt besnijdenis in Marokko aan

Boeiend aan het Servicecentrum in Marokko is de ommezwaai die Agis wist te maken. In het verleden maakten vakantiegangers soms misbruik van hun verzekering. Nu zoekt de zorgverzekeraar zelfs naar vernieuwende vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Directeur Strategie & Innovatie Maarten Boon tegen P+: "Het kwam vroeger wel voor dat de declaratie van ziektekosten in Arabisch schrift geen doktershulp betrof, maar de aanschaf van een koelkast. Ook ziekenhuizen rekenden soms te hoge prijzen voor medische ingrepen. Het repatriëren van zieke vakantiegangers liep niet altijd zo vlot als je zou willen. Daar kwamen dan ook de declaraties van de internationale zorgdienst nog overheen. Met een eigen Servicepunt in het land hebben we de oude problemen achter ons gelaten. We hebben zelfs ons pakket uitgebreid. We wisten dat er behoefte bestaat aan het in Marokko vieren van het besnijdenisfeest. Met ruim tien man ter plekke kun je dat gaan regelen, in combinatie met een aanvullende verzekering. Die inspanning levert ons nu voorsprong op, want per 1 januari gaat de besnijdenis op medische gronden uit het standaard-ziekenfondspakket." Boon was een van de gasten op het seminar van P+/BID/KIT over het verzekeren van ziektekosten in ontwikkelingslanden, vorige week. Het forum van aanwezige deskundigen gaf aan dat het opzetten van een ziekteverzekering in arme landen niet gefinancierd kan worden zonder deelname van de overheid. Boon was het daar mee eens: "Je hebt een niet-corrupte overheid nodig, die er zorg voor draagt dat de premieopbrengst echt aan de verzekerden ten goede komt. En ook zelf geld stopt in de medische sector." P+ Webtip: Agis in Marokko