Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 december 2004

Noorwegen kent 100 procent ethisch opererend pensioenfonds

De ethische principes van Noorse petroleumfonds komen sterk overeen met de OESO-Guidelines. In Nederland hebben deze voorschriften voor ondernemingen in ontwikkelingslanden geen verplicht karakter. Al helemaal niet ten aanzien van het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. De benoeming van een adviesraad is op 1 december van kracht geworden. Deze raad heeft tot taak het ministerie van Financiën te rapporteren of er toch beleggingen worden gedaan in bedrijven die tegenstrijdig handelen met de gekozen principes. Ook mag de raad voorstellen deze bedrijven uit te sluiten. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door de Norges Bank. De ethische richtlijnen van het Petroleumfonds bestaan uit drie elementen. . Beleggen met het oog op een lange termijn rendement in een portfolio die bestaat uit ondernemingen die bewijzen dat zij handelen naar wereldwijd geaccepteerde normen van ethisch gedrag. . Negatief selecteren om ondernemingen uit te sluiten die chemische en biologische wapens produceren, landmijnen, wapens met niet traceerbare munitie, laserguns die tot doel hebben mensen blind te maken, nucleaire wapens en clusterbommen. . Het eveneens uitsluiten van bedrijven die een niet-acceptabel risico nemen door het schenden van fundamentele mensenrechten, het plegen van corruptie op grote schaal of het ernstig schade toebrengen aan het milieu. Deze uitsluitingen maken het Noorse Petroleumfonds tot een lichtbaken in de pensioenwereld. Alleen in Frankrijk kent ook het fonds F2R richtlijnen die betrekking hebben op het totaal aan belegde pensioengelden (lees P+ winter 2004/5). P+ Webtip: Petroleumfonds Noorwegen