Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 december 2004

Bedrijfskantines beginnen met biologische zuivel

Op welke manier de branchevereniging Veneca het convenant van deze maand gaat invullen, is zelfs intern nog niet bekend. Marianne Fakkert van Albron, de grootste zelfstandige cateraar van Nederland, licht een tipje van de sluier op. "Wij willen proberen met een zuivelproduct bij de lunch straks een grote slag te gaan maken", zegt het hoofd marketing tegen P+. Het eerste convenant biologische landbouw dateert alweer uit 2001. Toen maakten zeven partijen zich sterk om 5 procent van de levensmiddelenomzet uit biologische producten te halen. Ondanks een jaarlijkse omzetgroei van tussen de 5 en 10 procent tot een kleine 400 miljoen euro in 2003 is dat aandeel niet gehaald. Toch steken die cijfers gunstig af tegen de lage economische groei. Ook was er natuurlijk de prijsoorlog die zowel de grootwinkelbedrijven als consumenten dit jaar in de ban gehouden heeft. Het tweede convenant zet dan ook in op vrijwel dezelfde doelstellingen: 5 procent van de levensmiddelenomzet en een jaarlijkse groei van 30 procent. Supermarkten zullen dat doen door te proberen het prijsverschil tussen de reguliere en biologische producten te verkleinen. Voor de cateringsbedrijven komt er nog een extra probleem bij. Fakkert van cateraar Albron: "We hebben te maken met de vraag van de opdrachtgever én de consument. Wij willen de keuzemogelijkheid bieden en het biologisch product laten herkennen, maar de consument bepaalt of hij het koopt. Het is van belang volumes te vergroten, om ook de prijs te beïnvloeden. Met diverse partijen zijn we al een eindje op weg om grote volumes te scheppen." Het ministerie van LNV is ook één van de ondertekenaars van het convenant. 'Landbouw' heeft aangegeven het eigen bedrijfsrestaurant in 2005 volledig biologisch te maken. Webtip P+: Cateraar Albron