Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 januari 2005

MKB Delft ontbijt voor profijt

De eerste wapenfeiten heeft 'ontbijt voor profijt' inmiddels al op z'n conto geschreven. Tijdens een ontbijtgala vlak voor Kerst verleenden honderd gasten ondersteuning aan drie goede doelen die de club had uitgezocht. Dat waren achtereenvolgens een in sterkte verstelbare bril voor ontwikkelingslanden, een kinderdorp in Techirghiol (Roemenië) en de Delftse Maurice Maeterlinckschool. De laatste is een school voor speciaal onderwijs en ambulante hulpverlening voor kinderen met een meervoudige handicap. De aanwezige burgemeester en wethouder van Sociale Zaken prezen het initiatief. "Gelukkig kunnen zakenmensen ook nu iets missen voor doelen die hun steun hard kunnen gebruiken." De netwerkclub werkt volgens de sociocratische methode die uitgaat van zelfsturende teams. Drie simpele basisregels verlenen een hechte basis voor duurzaam ondernemen en daarmee samengaande persoonlijke ontwikkeling. Zo worden besluiten alleen bij consent genomen. Dat houdt in dat elk voorstel wordt aangenomen zolang daartegen geen overwegend bezwaar bestaat. Verder kunnen de leden zichzelf of een ander voordragen via open verkiezingen. Die leidinggevende wordt vervolgens door een derde uit de club op de uitvoering gecontroleerd. Ravesloot gaat ervan uit dat 'ontbijt voor profijt' niet tot Delft beperkt blijft. "We kunnen de club al bijna in tweeën splitsen, zoveel leden hebben we." Volgens hem kan de formule ook in andere steden worden toegepast, zolang de nieuwe clubs maar een inhoudelijke bijdrage leveren. P+ Webtip: Ontbijt voor profijt
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier