Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 januari 2005

TranspaRAbility eerste eenmansbedrijf met GRI-jaarverslag

Johan Piet dacht als accountant al mee over de allereerste Richtlijnen van de GRI, nu ruim tien jaar geleden. Juist om die reden is zijn persoonlijke ervaring met de uitgeklede versie erg interessant. Piet tegen P+: "Het proces in de High-5 handleiding is eenvoudig te volgen en leidt tot een concreet verslag. Voor het kleinbedrijf zijn het aantal issues te gering. Een aparte bijlage hierover is niet nodig." Piet maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal drempels voor het MKB te beschrijven. Hij stapte over van een benzineauto op een dieselwagen (met filter). Hield kantoor aan huis. Plande afspraken beter door combinaties te maken. En hij nam vaker de trein. Hierdoor wist hij de hoeveelheid broeikasgassen binnen een jaar te halveren. Zijn commentaar: "Het succes van deze maatregelen is zo materieel dat het onbegrijpelijk is dat de Nederlandse belastingwetgeving barrières legt op zaken als de werkkamer thuis en telewerken. Ons belastingstelsel kan best nog wat groener." Door het verslag weten lezers dat Piet zich op jaarbasis 70 dagen beschikbaar stelde voor maatschappelijk taken. Uit de opsomming blijken het vooral adviesfuncties te zijn om de controle op duurzaamheid verder te perfectioneren. Piet meldt: "Het is opmerkelijk dat sommige adviesbureaus en certificatie-instellingen misbruik maken van de vrijkomende kennis. Dan roepen ze: 'Meten is weten'. Maar ook al ken je meer cijfers, conclusies kun je er niet altijd aan verbinden. Ook de Nederlandse overheid miskent het belang van accountancy stelselmatig. Als het gaat over milieuaccountancy worden vaak adviseurs ingehuurd die niet kundig zijn op dat gebied. Met de verificatie van emissieverslagen voor de emissiehandel is niet gesteund op de grondslagen van de accountancy. Dat zal dus wel fout lopen." Johan Piet sloot zijn unieke duurzaamheidsverslag over 2004 af op 31 december om vijf uur 's middags. Hij presenteert zijn rapportage op internet als Word-bestand. P+ Webtip: TranspaRAbility