Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 januari 2005

Boete van 1,5 miljoen dollar corruptie Monsanto

Nadat de zaak aan het licht is gekomen, heeft Monsanto het omkoopschandaal publiekelijk toegegeven. Ook op eigen website staat een schuldverklaring. De corruptiezaak speelde zich twee jaar geleden af. De betrokken senior official werkte op het ministerie van Milieu in Indonesië. De man nam overigens het bedrag in ontvangst, maar liet de studie naar de mogelijke impact van gemanipuleerde katoen wel doorgaan. Monsanto staat door deze affaire de komende drie jaar toe dat de Amerikaanse autoriteiten de bedrijfsvoering nauwgezet doorlichten. Ook werden eerdere omkopingen erkend, tussen 1997 en 2002. De betrokken manager werkt inmiddels niet meer bij Monsanto. Het concern stelt dat het zelf de 'onregelmatigheden' ontdekte, voordat deze bekend werden bij het Amerikaanse ministerie van Justitie en de commissie die waakt over buitenlandse investeringen. Het bedrag van de boete zal over beide instanties verdeeld worden. Een miljoen dollar gaat naar het ministerie, met de toezegging dat er interne beleidsmaatregelen worden genomen. De resterende 500.000 dollar gaat naar de Department of Justice and the Securities and Exchange Commission (SEC), als boete voor het omkoopschandaal en andere overtredingen van gedragsregels van goed ondernemerschap. De Amerikaanse assistant Hoofd Aanklager gaf publiekelijk een waarschuwing af: "Bedrijven kunnen zich niet met omkoperij geliefd maken bij buitenlandse regeringen." Milieuactivisten zien in deze zaak een bewijs van hun gelijk. Monsanto wordt al vele jaren verweten (politieke) druk te gebruiken om de markt voor genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen te ontwikkelen. Een laatste detail. Toen een aardbeving in 1999 Turkije trof, maakte de Monsanto Foundation nog bekend 250.000 dollar ter beschikking te stellen voor hulp aan slachtoffers. Een persbericht over financiële hulp aan het door de tsunami getroffen Indonesië bleef de afgelopen weken echter uit. Ook voor Indonesië is het bericht op dit moment pijnlijk, nu internationale hulpacties op gang zijn gekomen en miljoenen goede gevers hopen dat hun giften bij de slachtoffers terecht komen. P+ Webtip: Verklaring Monsanto