Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 januari 2005

Met start emissiehandel koersen CO2 omlaag

Cozijnsen: "Vorig jaar stond de prijs zelfs even op dertien euro. Bovendien, als bijna een miljoen ton aan CO2 tegen zes euro van de hand gaat, is op de markt wel voor zes miljoen euro verhandeld. Vorig jaar was dat nog niets." Sinds 2005 hebben 164 bedrijven van de Nederlandse Emissieautoriteit (Nea) toestemming gekregen emissierechten via het register CO2 emissiehandel te kopen of verkopen. Doel van de overheid: de uitstoot van broeikasgas kooldioxide in de periode 2008 tot 2012 met 6 procent ten opzichte van 1990 terug te dringen. Emissiehandel zorgt voor een plafond waaronder gehandeld mag worden. Vooral energie-intensieve bedrijven doen daaraan mee. Volgens Cozijnsen zijn er slechts weinig actief. En enkele ondernemingen als Shell, Essent en Nuon. "Maar het kan best zijn dat staalbedrijf Corus een call-optie heeft geplaatst. Die hadden volgens hen te weinig rechten." Met de emissieprijzen kan het nog alle kanten uitgaan. Zo hebben Duitsland, Groot-Brittannië en andere landen de EU commissie voor het Europese hof gedaagd omdat aan hun nationale plannen de goedkeuring onthouden wordt. De commissie stelt dat de plafonds veel genereuzer uitpakken dan ze eerder hadden voorgesteld. Bovendien moeten grote nieuwe landen (zoals Polen) hun plannen nog inleveren. Hun tekorten of overschotten zullen invloed hebben op de prijsvorming. Eén ding heeft de emissiehandel wel opgeleverd. Cozijnsen tegen P+: "Veel bedrijven zijn zich nu meer van hun CO2 uitstoot bewust. Als zij installaties kunnen aanpassen en per ton CO2 meer dan de marktprijs voor emissierechten besparen, is dat winst voor bedrijf en klimaat." Naar verwachting zal de handel intensiveren als het Kyoto protocol vanaf 16 februari volledig in werking treedt. P+ Webtip: Nederlandse emissieautoriteit