Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 januari 2005

Eerste Britse zangvogels al uit het ei

De merel-achtige 'Song thrushes' zitten niet lang op hun nest. In twee weken zijn de eieren uitgebroed. Volgens de woordvoerder van de Britse vogelbescherming moeten de eieren dus al half december zijn gelegd. De foto op internet toont een op de grond rondwippend jong. Deze zanglijsters vliegen na twee weken al uit. Woordvoerder Adrian Thomas zei: "Een vogel maakt nog geen lente. Maar dit nest is wel uitzonderlijk vroeg." Of de vogels het gaan redden, is nog de vraag. Het heeft deze winter in Brighton nog niet gevroren. Het weer was zelfs 'extremely mild'. Maar als de grond bevriest, kunnen de jongen niet meer zelfstandig eten vinden. Het verwarde ouderpaar moet de jongen nu in januari leren slakken en wormen te zoeken. Thomas: "Vogels zijn een zeer gevoelige barometer voor ons klimaat. Maar ook zakelijke gegevens tonen aan dat de lente tegenwoordig twee weken eerder begint dan dertig jaar geleden." De Song thrush (Turdus philomelos) is een vogel die in heel Engeland voorkomt, maar in aantal snel afneemt. Vooral in landbouwgebieden wordt deze tuinfluiter steeds minder gezien. De soort staat op de 'Rode Lijst' van bedreigde vogels. In Nederland staan 78 soorten op deze lijst, waaronder de huismus, maar ook de woudaap, grauwe kiekendief, korhoen, kemphaan, dwergmeeuw, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors. Met drie soorten gaat het zo slecht dat ze op de rand van uitsterven staan: de duinpieper, klapekster en ortolaan. Werelwijd gezien worden van de ongeveer 10.000 vogelsoorten op aarde 1.186 met uitsterven bedreigd. Daarnaast gaan er nog eens 5.000 soorten beduidend in aantal achteruit. In Nederland maakt de Vogelbescherming nog geen melding van uitgebroede nesten, ook al is er in ons land ook nog geen verstandig mens te horen geweest over een Elfstedentocht. Woordvoerder Jasper de Ruiter tegen P+: "Vorig jaar kregen wij half januari ook meldingen van jonge merels. Dit jaar heb ik die nog niet gehoord." P+ Webtip: Britse vogelbescherming
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier