Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 februari 2005

Van Gennip: Outsourcing kost slechts 1 procent banen

In de sectoren waar verplaatsingen voorkomen heeft 10 procent van de bedrijven de afgelopen jaren activiteiten verplaatst, 6 procent is dat nog van plan en 84 procent heeft geen bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatst en is dat ook niet van plan. De meeste verplaatsingen vinden binnen Europa plaats. Midden- en Oost-Europa wordt door ruim de helft van de ondervraagde bedrijven genoemd, gevolgd door West- en Zuid-Europa (42 procent). Van de bedrijven noemt 16 procent China en 11 procent India als landen waar activiteiten naar toe zijn verplaatst. Het gaat daarbij voornamelijk om laaggeschoolde produktie (45 procent), maar ook hoger geschoolde produktie, marketing en verkoop, dienstverlening, ICT en R&D worden genoemd. Het directe effect op de werkgelegenheid is, mede vanwege de sterke dynamiek op de arbeidsmarkt, relatief beperkt. Ongeveer 1 procent van de banen die jaarlijks verdwijnen zijn direct aan verplaatsing naar het buitenland toe te schrijven. Dit neemt niet weg dat het een ingrijpend proces is voor de betrokken bedrijven en hun werknemers, aldus het onderzoek. EZ meldt: "Het terugbrengen van kosten is de belangrijkste drijfveer van bedrijven om hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om loonkosten. Soms speelt ook de overweging om dichter bij een groeiende afzetmarkt te kunnen produceren. De verplaatsingen bieden kansen voor vergroting van de concurrentiekracht van bedrijven. Tegelijkertijd profiteert Nederland ook van verplaatsing van bedrijfsactiviteiten vanuit andere landen. Om onnodige verplaatsing te voorkomen en aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse investeerders moet de overheid blijven werken aan een goed vestigings- en ondernemingsklimaat. In toenemende mate worden eisen gesteld aan het aanpassingsvermogen van onze economie in het algemeen en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt in het bijzonder", aldus Van Gennip. Zij stelt: "Nederland concurreert niet zozeer met de lagelonenlanden, maar vooral ook met andere ontwikkelde markten." Het gisteren bekend gemaakte rapport is overigens al in november 2004 gedateerd. P+ Webtip: het outsourcing rapport (pdf)