Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 februari 2005

Rabobank stort rente bij Rode Kruis

Konings is adviseur 'business development' bij de vestiging Utrecht waar het experiment de komende vijftien maanden gaat draaien. Met honderdduizend particulieren is deze bank de marktleider in financiële diensten in de Domstad. Elk jaar stelt de bank een flink deel van haar winst beschikbaar aan projecten en initiatieven in de stad. De Goede Doelen Rekening past in dat straatje. Nu is rentevrij sparen al eeuwenoud. Zonder rentevrije leningen konden de magnifieke kathedralen uit de late Middeleeuwen zelfs niet eens worden gebouwd. De ASN en de Triodos Bank brachten in de jaren '90 van de vorige eeuw als eerste een moderne variant op de markt. Ok bij deze rekeningen kon de klant de rente - of een deel daarvan - aan zelf uitgekozen doelen schenken. De Rabobank wijkt daar lichtelijk vanaf. "Wij hebben drie erkende goede doelen uitgezocht. Niet door ons product met dat van anderen te vergelijken. Maar puur vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en behoefte uit de markt", aldus Konings. Dat laatste is niet gespeend van enig eigenbelang. Via rentevrij sparen probeert de Rabobank namelijk vaste voet aan de grond te krijgen bij een grote doch bijna onbenaderbare doelgroep: de gelovige islamiet. Die mag volgens de Koran geen rente heffen of geven. Een Rabobank in Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid daarmee te beginnen. Critici zien in dergelijk islamitisch bankieren eerder een 'contradictio in terminis' omdat banken creatief met die leefregel moeten omgaan. "Maar alleen een wereldvreemde fundamentalist zal de hypocrisie willen uitbannen en streven naar een zuivere naleving van de Koran", schrijft Jan Bletz van Financieel Management. P+ Webtips: Rabobank Utrecht islamitisch bankieren Financieel Management