Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 februari 2005

80 miljoen voor nationaal klimaatprogramma

De lijst van sprekers en de te behandelen onderwerpen oogt bepaald indrukwekkend. De belangrijkste onderzoeksinstituten in Nederland die zich met klimaatverandering bezighouden, hebben zich namelijk bij het consortium aangesloten. Van ECN, het KNMI en RIVM tot Wageningen UR, het NWO en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Verder zullen de directeuren Hans van der Vlist (DG Milieubeheer van VROM) en Mark Dierkx (DG Water van Verkeer en Waterstaat) alsmede Peter Lemke acte de présence geven. De laatste is voorzitter van de Joint Scientific Committee van het World Climate Research Programme (WCRP). Klimaatverandering wordt steeds belangrijker. Dat heeft Pier Vellinga, VU professor en voorzitter van de Stichting Klimaat voor Ruimte, afgelopen zondag al in 'Do you care?', het avondvullende klimaatprogramma op Net 5 naar voren gebracht. Jeroen Verraat vult aan met "de normen voor onze zeedijken zijn door de Delta-commissie in 1968 opgesteld. Maar die hielden geen rekening met de gevolgen van verandering van het klimaat. Zo is de rampkans veel groter geworden omdat het economisch kapitaal na de watersnood in 1953 veel sterker is gegroeid dan we toen hadden aangenomen." Maar het nationale klimaatprogramma houdt zich met veel meer zaken bezig. "Naast aanpassing besteden we ook aandacht aan emissiereducties uit de landbouw", zegt hij. "Dat is de grootste ruimtegebruiker. Klimaatverandering zorgt voor steeds nattere winters en drogere zomers. Wellicht kunnen we landbouw met natuurbeheer en bio-energieteelt combineren. Ook is het het overwegen waard om sectoren wegens een stijgende zeespiegel elders te plannen." Het programma zal de wetenschappelijke onderbouwing leveren voor ons nationale klimaatbeleid. P+ Webtips: Het 'klimaat voor ruimte' programma het nationale klimaatportaal
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier