Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 februari 2005

RFID wordt opvolger streepjescode

Vethman is wereldwijd de trekker van het RFRID programma bij Cap Gemini. Het Franse consultancybureau presenteerde vandaag de uitkomsten van een marktonderzoek dat november vorig jaar onder 2.000 Europese consumenten naar RAFRID werd uitgevoerd. De uitkomsten waren gemengd. Enerzijds vreest de consument voor aantasting van de privacy. Zo denkt 55% van de ondervraagden abusievelijk dat een RFID label op afstand uitgelezen kan worden terwijl 59% bang is voor misbruik van aanwezige data in de chip. Anderzijds beginnen consumenten volgens Cap Gemini in te zien dat radio identificatie veel voordelen kan hebben. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan producten met RFID label te kopen wanneer dit tot minder diefstal of snellere opsporing leidt. Ook meent een grote meerderheid dat de technologie positief kan werken op de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel en op terughaalacties van producten. Kwaliteit en voorlichting zijn volgens Vethman dan ook sleutelwoorden voor succesvolle introductie. "Wanneer een bedrijf op kwaliteit concurreert, kan het precies laten zien onder welke omstandigheden het product tot stand komt. Essentieel is een goede uitleg. En openlijk de dialoog aangaan op het moment dat RFID de consument gaat raken." Hij verwacht, na de farmacie, de eerste toepassingen van RFID in producten die zich op authenticiteit willen laten voorstaan. Dat loopt uiteen van high tech producten (plasma TV's) tot levensmiddelen met een sterke toegevoegde waarde (streekgebonden vlees). "Weliswaar is de regelgeving in Nederland minder streng dan in Frankrijk", besluit hij, "maar met goede kwaliteitssystemen zijn we al een eind op weg." P+ webtip: Cap Gemini Nederland