Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 februari 2005

Woord duurzaam komt in Toekomstenquète niet voor

Het invullen van de anonieme enquète op internet duurt gemiddeld 21 minuten. Na voltooiing is een groot aantal vraagstukken gepasseerd, waarbij vooral de focus ligt op de zorg om de vergrijzing in Nederland. Moeten we langer gaan werken, met een lagere AOW-uitkering? Doet de regering er wel alles aan om deze problemen op te lossen op een manier die past bij de Nederlandse identiteit? En wat is die identiteit dan? Bij zulke vragen kan iemand die een duurzame ontwikkeling nastreeft iets gaan sturen. Bijvoorbeeld door niet te kiezen voor een toekomstbeeld als 'beperkte immigratie', maar voor 'lagere druk op het milieu'. De nadruk ligt erg op sociale thema's die met werk te maken hebben. Na een invulvraag als: 'Ik ben bezorgd...' volgt er geen enkele mogelijkheid om bijvoorbeeld een van de top 3 issues van MVO Nederland in te vullen: klimaatverandering, armoedebestrijding of biodiversiteit, laat staan mensenrechten. Een geheid MVO-thema als concurrentiekracht komt in negatieve zin aan bod. Enkele keuzemogelijkheden: 'Ik ben bezorgd... dat ik in de toekomst harder moet werken; dat ik niet meer genoeg ga verdienen; dat ik mijn werk lichamelijk of geestelijk niet meer aankan'. Bij het thema onderwijs kan er onder het kopje 'meer aansluiting op de praktijk' wel een link met MVO gelegd worden, met name de initiatieven vanuit het bedrijfsleven om medewerkers te stimuleren voor de klas te staan, of persoonlijke mentoren aan te bieden tijdens praktijkstages. Vrijwilligerswerk komt later wel uitgebreid terug, maar toch meer in de sfeer van een schelpenpaadje aanleggen in een psychiatrische inrichting. Het is zelfs niet mogelijk om bij het aangeven van het gewenste karakter van ons land een keuze te maken tussen begrippen als 'kwaliteit' en 'kwantiteit', in plaats van keuzes als 'solidair' en 'individualistisch', of 'zelfstandig' en 'afhankelijk'. Een teleurgestelde managing consultant als Paul Metz (INTEGeR) maakte dan ook van de commentaarmogelijkheid op het eind gebruik om zijn kritiek te uiten. Tegen P+: "Deze vragen gaan over Profit op de oude manier: het is een uitgeklede Lissabon-agenda. Daardoor is de uitslag bij voorbaat beperkt en niet echt waardevol. Deze reactie krijg ik van meerdere mensen uit mijn netwerk." Mooie kans gemist. We wachten met kritische blik het voorpaginanieuws van de deelnemende kranten dit voorjaar af. P+ Webtip: 21minuten.nl