Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 februari 2005

Overheden bereiken 20 procent duurzaam inkopen

Zo'n 120 gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben al een intentieverklaring van het programma Duurzaam Inkopen ondertekend. Daarmee hebben ze aan het publiek duidelijk gemaakt dat ze duurzaamheid serieus nemen en betrekken bij het inkoopproces. In de praktijk blijkt dat meer overheden al, in verschillende mate, bezig zijn met duurzaam inkopen. Het programma Duurzaam Inkopen bestaat zo'n vijf jaar en is twee jaar geleden overgenomen door SenterNovem. Het stimuleert overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en/of diensten. In het programma zijn nu dertig milieuspecificaties voor producten en diensten opgenomen die door overheden ingekocht worden. Met uiteenlopende onderwerpen: van carrosserieschadeherstel tot papier, van kantoorinrichting tot vuilniswagens. "We horen vaak de vraag: wanneer is een inkoop duurzaam", zegt programma-adviseur bij SenterNovem Corine van As. Tegen P+: "Als ik een dienstauto koop, wat zijn dan de sociale en milieuaspecten? Die behoefte aan informatie over duurzaamheidscriteria is bij de inkopers aanwezig." Naast het ministerie van VROM subsidiëren ook Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en de VNG het programma. Het heeft een eigen, handzame website waarop alle milieuspecificaties, maar ook inkooptools, beleid en regelgeving en goede voorbeelden te vinden zijn. Typ op de deelsite Praktijkvoorbeelden het woord Amsterdam in en de bezoeker vindt informatie over 'Schone kleren', een handreiking van de gemeente die overzicht geeft van wensen en eisen die inkopers kunnen stellen bij de aanbesteding van dienstkleding. Amsterdam heeft er de Duurzaam Inkopen Prijs 2004 mee gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Van As erkent dat het aantal overheidsorganisaties dat duurzaam inkoopt nog te weinig is. "Je kunt zeggen: er is een goede start gemaakt, maar er moet nog wel wat gebeuren." Overheidsorganisaties kunnen contact opnemen met SenterNovem, maar ook zelfstandig aan de gang met duurzaam inkopen via de speciale website. P+ Webtip: Duurzaam Inkopen