Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 februari 2005

Kleinste banken ter wereld maken duurzaamheidverslag

De deelnemende banken zijn: Acleda Bank in Cambodja, K-Rep Bank in Kenia, Centenary Rural Development Bank in Uganda, FIE in Bolivia, Banco Solidario in Ecuador en FINDESA in Nicaragua. Deze financiële instellingen behoren in hun land tot de voorlopers op het gebied van microfinanciering. Ze zijn gespecialiseerd in het verstrekken van financiële diensten aan lage inkomensgroepen die geen toegang hebben tot krediet bij de 'gewone' banken. Triodos Bank is via fondsen onder haar management, aandeelhouder in deze banken en vindt het belangrijk om samen met GRI de microfinancieringsinstellingen in staat te stellen om ook een koppositie in te nemen bij de rapportage over hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Ook de Stichting DOEN participeert in een van de microkredietfondsen. Thomas Steiner van de Triodosbank zegt: "Microkrediet is een zeer succesvolle vorm van armoedebestrijding. Microfinancieringsbanken verlenen kleine leningen (microkrediet) van 50 tot 1.000 dollar aan mensen die bijvoorbeeld een bedrijfje willen starten, materiaal of machines willen aanschaffen of hun bestaande bedrijfje (bijvoorbeeld een marktkraam) willen uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijfje vaak de enige kans op een inkomen." De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. De VN hopen en verwachten dat met het uitroepen van het Internationaal Jaar in 2005 banken, regeringen, bedrijven en andere organisaties samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. De VN sluit daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015. De Groep van Adviseurs van het Internationaal Jaar heeft 17 leden, allen afkomstig uit de financiële sector. Nederlands lid van de Groep van Adviseurs is onder andere prinses Màxima. P+ Webtip: Triodos Fair Share Fund