Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 maart 2005

Kwart miljoen CO2-slurpende bomen de grond in

Enkele cijfers: aan de Nationale Boomfeestdag nemen dit jaar ruim 400 gemeenten en 1500 basisscholen deel, tachtig procent van alle gemeenten en bijna twintig procent van de basisscholen in ons land. Ruim 100.000 kinderen planten vandaag meer dan een kwart miljoen jonge bomen op gemeentelijke terreinen aan. En juist jonge bomen hebben enorm veel kooldioxide voor hun groei nodig. Zoals bekend is dit broeikasgas mede verantwoordelijk voor het smelten van de poolkappen. "Gemeenten", zegt Peter Derksen, directeur van de Nationale Boomfeestdag, "zaten met hun handen in het haar hoe ze de doelstellingen van Kyoto konden invullen. Daarom waren zeer velen enthousiast over het convenant dat we met Greencard Visa hebben afgesloten." Kort gezegd komt het convenant erop neer dat Greencard Visa de CO2-vastlegging van deze bomen laat verificeren door een onafhankelijke instelling. "Vervolgens bieden we het college van B&W aan of ze dit in een certificaat willen vastleggen. Mochten ze dit niet willen, dan zullen wij de CO2 rechten goed gebruiken", aldus Warner Philips. De Nationale Boomfeestdag zal vandaag van start gaan in het Limburgse Kerkrade. Het lespakket voor het 'bomen & dieren' - het thema dit jaar - is gekoppeld aan integratie. Daarvoor zal de bekende parlementariër Ayaan Hischi Ali honderden vredesduiven loslaten. Derksen: "Voor het thema hebben we hebben ons laten inspireren door Nobelprijswinnaar Wangari Maathaai uit Kenia. Die ziet bomen planten als zaaien voor de vrede. En wie kan dat in een door oorlog verscheurde wereld beter verwoorden dan kinderen? Zij zijn de toekomst." Dat het thema 'integratie' aanslaat, blijkt wel uit het feit dat de tweede druk van het lespakket inmiddels is uitverkocht. P+ Webtip: Boomfeestdag