Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 maart 2005

Moerdijk blijft over als enige energiecentrale op kippenmest

Met de uitspraak van het hoogste rechtscollege in Nederland lijkt het doek gevallen voor het door rechtszaken geplaagde Fibroned. Vanaf het begin maakten omwonenden grote bezwaren tegen komende geur- en geluidsoverlast van de kippenmestcentrale. De bezwaarhebbenden kregen daarin keer op keer gelijk. Zo werd de vergunning al eerder door de Raad van State afgewezen. GS van Gelderland en Fibroned hadden volgens de Raad in 2003 de uitstoot van schadelijke stoffen 'onvoldoende onderzocht' en daarvoor ook geen 'aanvullende milieumaatregelen' getroffen. De milieubeweging is blij met de uitspraak, zij het om andere redenen. "Wij waren al niet enthousiast over verbranding van kippenmest", zegt Hans Jager, beleidsmedewerker afval en energie van Stichting Natuur en Milieu. "Daarmee wordt de intensieve veehouderij immers in stand gehouden." Begin 2002 haalde ze echter bakzeil toen de rechter, op grond van Europese en nationale richtlijnen, oordeelde dat verbranding van mest als duurzame energie kon worden aangemerkt. Het valt overigens te betwijfelen of in ons land genoeg brandstof aanwezig is om meer dan één gespecialiseerde biomassacentrale op kippenmest te laten draaien. De komende tien jaar komt circa een half tot driekwart miljoen ton op de markt. Fibroned wilde daar 300.000 ton van verwerken. Biomassacentrale Moerdijk, een initiatief van Stichting DEP en landbouworganisatie ZLTO, heeft de vergunning echter wél. Ze beschikt over alle milieuvergunningen, kent sinds kort krachtige financiële partners als het Zeeuwse Delta en heeft langjarige contracten met ruim vierhonderd pluimveehouders die de komende tien jaar 340.000 ton leveren. Zelfs Johan Vollenbroek van onderzoeksbureau MOB, één van de bezwaarhebbenden tegen Fibroned, erkent dat 'Moerdijk' de enige kanshebber voor een gespecialiseerde centrale is. P+ Webtip: Raad van State tegen Fibroned
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier