Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 maart 2005

Siemens herintroduceert stoommachine voor groene stroom

Ook vroeger zo'n prachtig stoommachientje gekregen van Sinterklaas? Zo'n miniatuurtje dat moest worden aangestoken met een wit blokje, dat zo bedrieglijk op een suikerklontje leek? Oude tijden herleven. Hier de uitleg voor stoomfanaten. Men voere aan: slib. Geen zwaar vervuild havenslib, maar bagger van de waterschappen uit Midden- en Zuid-Nederland, gedolven uit de sloten en watergangen. Hoeveel hebben wij nodig? Toch wel vijftig vrachtwagens per dag. Deze biomassa gaan wij verbranden. Maar, dat spul is nat. Dat moeten wij eerst drogen. Met... stoom. Nu komt de geniale dubbelzet, waar Siemens lang over heeft zitten piekeren. Wanneer het slib voldoende gedroogd is om in de ovens te kunnen verbranden, is het toch nog vochtig. Het restant water stijgt als stoom omhoog. Van deze stoom is 75 procent nodig voor het drogen van de volgende vrachtwagen met bagger. De resterende 25 procent gaat echter vanaf vandaag niet meer de lucht in, maar wordt in een stoommachine gevoerd. De stoommoter wekt via een generator uit deze restantjes groene 3,2 miljoen kWh stroom per jaar op. That's it! Het kost een paar centen (750.000 euro), maar dan heb je ook wat. De stoommachine levert zelfs een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie. En komt daardoor zelfs in aanmerking voor een tienjarige subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Afhankelijk van de totale hoeveelheid opgewekte stroom varieert deze zogenaamde Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (M.E.P.) subsidie van 250.000 tot 300.000 euro op jaarbasis. Het ondernemersrisico is weggenomen door Siemens Lease, die de opdrachtfinanciering van het totale project voor haar rekening heeft genomen. Siemens is trots op deze herontdekking van het stoomtijdperk. Ing. Martin van Pernis, bestuursvoorzitter van Siemens Nederland, zegt: "Van verschillende zijden is er al belangstelling getoond voor dit concept, dat niet alleen in de slibverwerking, maar ook in de industrie kan worden toegepast." P+ Webtip: Stoommachine van Siemens (PDF)