Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 april 2005

Shell helpt grijze walvis... een beetje

Al jaren is olie- en gaswinning in deze regio omstreden. Zelfs de EBRD, toch 's Ruslands grootste kapitaalverstrekker, onthoudt de energiemaatschappijen sinds 2003 een lening, zo lang de sociale en ecologische impact van het project niet naar behoren is onderzocht. Begin 2004 veranderde Sakhalin Energy van positie. Eerst legde men het werk aan de leidingen stil om studie naar de invloed van geluid op de populatie walvissen te verrichten. Daarna zocht het contact met de IUCN, de internationale koepel van natuurbeschermingsclubs. Die zette een groep onafhankelijke wetenschappers aan het werk die vorige maand rapporteerde. Zo stelden de experts vast dat Sakhalin Energy, ondanks grote inspanningen, weinig adequate informatie over walvissen boven water had gekregen. Daarnaast adviseerde de groep een zuidelijker route voor de pijplijn aan te leggen en het olieplatform te verplaatsen. Dat bevindt zich op zeven kilometer van de paargronden. P+ peilde de reacties op het nieuws. "We hebben er alle vertrouwen in dat onze kalmeringseffecten mogelijke schade kan voorkomen. Sinds we in 1999 bij Piltun zijn gaan boren, bemerken we geen gedragsverandering", aldus Ian Craig, CEO van Sakhalin Energy. Vassily Spirdonov, coördinator behoud marine biodiversiteit bij WWF Rusland, kijkt er anders tegen aan. "Het platform ligt dicht bij het gebied waar de meeste walvissen vorig jaar zijn gezien. En hun voedingsgronden veranderen." Petr Hlobil van Bankwatch Network (Praag) plaatst de bezwaren in breder perspectief: "De streek is seismisch zeer actief en kent verhoogd risico op lekken. Zelfs met moderne technieken zijn die moeilijk op te sporen. Bij aardbevingen heeft een lek niet alleen gevolgen voor walvissen. Omdat pijpleidingen door zo'n duizend rivieren lopen, wordt bij lekkage ook de zalm getroffen. Uit zalmvangsten haalt de lokale bevolking 40 procent van haar inkomen." P+ Webtip: Sakhalin Energy
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier