Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 april 2005

Heineken, Gasunie, Essent en Pechiney mogen meer uitstoten

Afgelopen vrijdag besliste de Raad van State dat de ministeries van EZ en VROM binnen tien weken voor 17 van de 39 bezwaarhebbenden een ander besluit moeten nemen. Volgens het hoogste rechtscollege is de overheid niet zorgvuldig genoeg geweest in de toewijzing van CO2 emissierechten aan bedrijven. "Het interessante is dat het bedrijfsleven graag algemene regels heeft, maar juist in dit soort zaken wat preciezer afhandeling verlangt", zegt Jos Cozijnsen P+. Hij is juridisch adviseur emissierechten. Vorig najaar hadden 39 bedrijven het Rijk voor Raad van State gedaagd omdat ze huns inziens te weinig emissierechten kregen. Aan de toewijzing 'an sich' kon niet worden getornd, daarover waren de leden van het hoogste rechtscollege het wel eens. In het kader van het Kyoto-protocol hebben de EU landen namelijk vastgelegd dat de CO2 emissies, het belangrijkste broeikasgas, in de periode 2008 - 2012 met 6 procent ten opzichte van 1990 moeten afnemen. Voor de daaruit volgende emissiehandel is het Rijk uitgegaan van gemiddelde emissies in jaren 2001 en 2002. Alleen in bijzondere gevallen - zoals calamiteiten of groot onderhoud - kon hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Volgens de rechters heeft het Rijk dat in een aantal gevallen echter nagelaten. Daar was wél sprake van een bijzondere omstandigheid (bij Gasunie en Nuon) of van groot onderhoud (Electrabel en Yara). Verder nam de Raad nieuwkomers onder de loupe, bedrijven die na 2001 zijn begonnen of hun productiecapaciteit met meer dan 10 procent te hebben uitgebreid. Naar oordeel van de Raad had het Rijk onvoldoende betoogd waarom bestaande installaties van Yara, Heineken, Essent, Electrabel en Lyondell als zogenaamde 'onbekende nieuwkomers' met zwaardere eisen zijn aangemerkt. Volgens Cozijnsen past de uitspraak goed in de leerfase die zowel de overheid als het bedrijfsleven nu doormaakt. Cozijnsen: "Het stelt bedrijven beter in staat vast te stellen waar emissies plaatsvinden. En de overheid leert beter kijken en motiveren." De uitspraak is overigens een tussenuitspraak. Na aanpassing van het toewijzingsbesluit spreekt de Raad in september definitief oordeel uit. De uitspraak scheelt de bedrijven een hoop geld: Heineken zit met de brouwerij in Zoetermeer nu aan een toegewezen plafond van 79 kiloton CO2 per jaar, Essent met de Amercentrale in Geertruidenberg op 6.941 kton. P+ Webtip: Toewijzingslijst CO2 (PDF)