Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 april 2005

PGGM start nieuw bedrijf voor levensloopregeling

PGGM-directievoorzitter Karel Noordzij maakte gisteren bekend hoe zijn pensioenfonds de levensloopregeling wil realiseren. Een deel van het geld dat nu als pensioenpremie naar het pensioenfonds vloeit, zal volgend jaar terecht komen in levensloopfondsen. De werknemers sparen zo een percentage van het brutoloon op. Noordzij, bij de presentatie van het jaarverslag: "De nieuwe PGGM-dochter krijgt opdrachten van nieuwe levensloopfondsen, die per sector worden opgericht, zoals de ziekenfondsen." Mogelijk kan ook de verzekeringsdochter Careon van PGGM deze taak op zich nemen. PGGM kan deze stap maken, nadat het pakket aan oorspronkelijk plannen van het kabinet op groot protest uit de samenleving stuitte. De FNV telde 300.000 demonstranten op het Museumplein in Amsterdam, in oktober 2004. In het akkoord met het kabinet dat daarna volgde, werd het voorstel geschrapt om levensloopregelingen exclusief aan commerciële verzekeraars te gunnen. Woordvoerder Alfred Kool van PGGM tegen P+: "Gelukkig is de mogelijkheid verruimd, zodat er nu ook gebruik kan worden gemaakt van de expertise en vooral de gunstige prijs van pensioenfondsen. Wij zijn veel goedkoper, alleen al omdat we geen winst hoeven te maken. Door de schaalgrootte, beleggingswijze en verplichtstelling kunnen wij een veel beter rendement realiseren." De regering wilde aanvankelijk geen verplichtstelling, zodat individuen tussentijds konden uitstappen en er een verzekeringstechnisch ongunstige uitgangspositie zou ontstaan. De formele besluitvorming over het PGGM-levensloopbedrijf wordt in juni verwacht. Namens de werknemers zit de ABVAKABO aan tafel. Vast staat dat de verzekerden van PGGM geen hogere pensioenpremie hoeven te betalen: deze blijft op 15,5 procent staan. Na 40 jaren opbouw resulteert dit in een pensioen bij 62 jaar dat 70 procent van het gemiddelde inkomen bedraagt. P+ Webtip: ABVAKABO over levensloop
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier