Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 april 2005

Hemelwaterzak in de kelder voor het draaien van de was

Voor de tweede keer in een half jaar trekt de Waterkaravaan door Nederland om burgers en bedrijven bewust te leren omgaan met water. Het informatieschip doet dit voorjaar vijf plaatsen aan en biedt bezoekers een interactieve tentoonstelling, een watermarkt, theater, natuurexcursies, waterspelletjes, workshops en bijeenkomsten. In oktober 2004 trok de Waterkaravaan voor het eerst door het land. Het trok toen vele duizenden bezoekers. De watermanifestatie sluit aan bij de campagne 'Nederland leeft met water' en wordt onder meer gefinancierd door het ministerie van VROM en de Stichting DOEN. Het is een initiatief van een groot aantal maatschappelijke en milieuorganisaties, waaronder de Stichting Reinwater. De karavaan richt zich vooral op de burgers. "De overheid kan allerlei maatregelen nemen om duurzamer om te gaan met water, maar de meeste terreinen zijn van particulieren", licht Annemarie ter Schure van Stichting Reinwater toe. "Bedrijven en instellingen zijn procentueel misschien grotere waterverbruikers, maar als het om regenwater gaat, zijn burgers een grotere doelgroep." Regenwater is eenvoudig op te vangen in een ton, stelt de Waterkaravaan. Daardoor wordt wateroverlast in het vuilwaterriool beperkt. Regenwater kan worden opgeslagen en hergebruikt voor de toiletspoeling, de wasmachine of de buitenkraan. Dat vergt wel enige aanpassing aan het leidingnet, erkent Ter Schure. "Maar gelukkig hoeven er tegenwoordig niet per se grote opvangtanks in de tuin te worden aangelegd. Er zijn nu ook reservoirs in de vorm van waterzakken, die heel gemakkelijk in de kruipruimte kunnen worden aangelegd." Water uit een hemelwaterzak (instructie-PDF) van GEP in Numansdorp is bovendien nog zachter voor de was ook. De meeste waterschappen geven hiervoor subsidie. Verder kan regenwater in de tuin geïnfiltreerd worden om plaatselijke verdroging tegen te gaan. Wie op twee-hoog-achter woont, kan het regenwater hergebruiken voor de planten of het wassen van ramen. Dit en meer informatie is te vinden op en rond het schip van de Waterkaravaan. In april en mei legt het schip drie dagen aan in Utrecht, Deventer, Oudeschild op Texel, Tiel en Goes. De organisatoren hopen hiermee te kunnen bijdragen aan de vermindering van problemen als wateroverlast, verdroging, riooloverstorten en diffuse verontreiniging. Alle experimenten met grijs water in Nederland zijn vastgelopen. Niemand durft de verantwoordelijkheid te nemen dat een burger de - denkbeeldige - fout maakt om water dat bedoeld is om de tuin te sproeien per ongeluk gebruikt als drinkwater. P+ Webtip: Waterkaravaan