Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 mei 2005

Rijkste landen maken weg vrij voor grote dammen

Onder de regeling krijgen krediteuren niet de huidige acht tot tien maar zelfs vijftien jaar de tijd leningen terug te betalen. Dat is dezelfde termijn als die van kernenergieprojecten en gunstiger dan gewone energieprojecten. Vooral in ontwikkelingslanden zal dit, aldus het OECD-persbericht, 'tot een bredere acceptatie van duurzame energie leiden'. Tot zover prima. Maar de OECD trachtte op bijna heimelijke wijze ook grootschalige waterkracht binnen die regeling te smokkelen. Waarop ECA Watch, de internationale NGO campagne op ECA's (export krediet agentschappen), furieus reageerde. "Grote dammen brengen gigantische milieugevolgen en sociale problemen met zich mee", zei Bob Thomson, coördinator van ECA Watch, tegen persbureau IPS. "Neem alleen al de gedwongen verhuizing van miljoenen mensen in China, Laos en Pakistan. In tropische gebieden komt daar nog eens bij dat de CO2-balans van grote waterkrachtcentrales negatief uitvalt, omdat er zoveel tropisch bos verdwijnt, dat CO2 absorbeert." (en dat is dan ook de reden dat de Wereldbank grote dammen niet langer als duurzame energiebron ziet). Wat Milieudefensie Nederland vooral dwars zit, is dat de OECD de adviezen van de WCD (World Commission on Dams) zonder enige vorm van argumentatie naast zich neerlegt. "En juist die commissie werd in 2001 door sterk uiteenlopende partijen in het leven geroepen om een afgewogen oordeel over dammen uit te spreken", zo verklaart Donald Pols, campagneleider klimaat en energie bij Milieudefensie. Mede dankzij de inspanning van ECA Watch, waarin onder meer Friends of the Earth, de Corner House en Both Ends participeren, hebben de dertig rijkste landen nog geen definitieve beslissing genomen. Die wordt in november tijdens de laatste bijeenkomst van OECD's ECA verwacht. P+ Webtip: Het OECD persbericht