Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 juni 2006

200 bedrijfscoaches voor inburgerende vrouwen

Wijffels, oud-bestuursvoorzitter van de Rabobank, blijkt nog steeds in het puntje van de voorhoede van het maatschappelijk verantwoord ondernemen te zitten. Hij nam de pittigste uitspraken van de bijeenkomst voor zijn rekening. Voor een gehoor van 160 MVO-bestuurders van ondernemingen zei hij: "Politiek leiderschap (in Nederland) ontbreekt volledig op dit moment. De duurzame samenleving ontbreekt in het regeerakkoord. Het moet dus uit de samenleving zelf komen, door samenwerking, dialoog en gevechten." Wijffels blijkt zich in de groep van denkers te hebben geschaard die menen dat er zich eerst een enorme ramp of chaos-situatie moet voltrekken, voordat politieke leiders werkelijk een duurzame agenda opstellen. In Nederland is zo'n situatie volgens Wijffels al min of meer actueel. Hij wees op de luchtfoto's in de kranten van het Randstadgebied, met grote hoeveelheden fijn stof. "Bij die rode vlek in de kranten wordt er nooit bij vermeld dat deze de gemiddelde levensduur met 12,7 maanden verkort." Over de update, vijf jaar na het verschijnen van het rapport 'De winst van waarden': "De grootste stap die is gezet, is de stap van denken en praten naar doen. Handelen in de praktijk. Die lijn kan en moet nog verder worden doorgetrokken." Wijffels benadrukte voor de toekomst vooral de financiële voordelen van morele en ethische keuzes. "We hebben de ondernemingsgewijze productie niet bedacht om de ene mens rijker te maken dan de andere. Het is bedoeld om waarden te scheppen, bronnen van inkomsten. Winst is geen doel op zich, maar de maatstaf voor de mate van succes waarin voorzien wordt in een maatschappelijke behoefte." Hij sloot zich dan ook aan bij een recent McKinsey-rapport waarin een Nieuw Sociaal Contract tussen het bedrijfsleven en de samenleving moet worden afgesloten. "Het is strategisch noodzakelijk om op deze wijze aandeelhouderswaarde te creëren." Het bedrijvennetwerk Samenleving & Bedrijf vulde de oproep dezelfde middag nog in door minister Rita Verdonk en Paul Rosenmöller (voorzitter commissie PaVEM) te verblijden met een contractuele toezegging. Binnen vijf jaar zullen alle leden van het bedrijvennetwerk achterstanden van hun eigen allochtone medewerkers wegwerken en ook meer vrouwen dan nu een baan aanbieden. Volgens Rosenmöller is hierbij sprake van eigenbelang: "De 'white male' organisatie zal de concurrentieslag verliezen." S&B-voorzitter Tom Rodrigues gaf daar later een antwoord op, door zijn leden olijk te karakteriseren: "Wij zijn ondernemers met kort haar en gewone sokken." P+ Webtip: Het integratieakkoord
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier