Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 juni 2005

G8 schrapt schulden 18 arme staten bij IMF en Wereldbank

Minister Van Ardenne (ontwikkelingssamenwerking) toonde zich heel tevreden met het akkoord. Nederland heeft jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor schuldverlichting. Wat de afspraken van de G8 voor de begroting van Nederland betekenen is nog onduidelijk. De 18 miljard dollar vertegenwoordigt samen met de rente die over de resterende looptijd van de leningen betaald moet worden, een bedrag van 40 miljard dollar. Rusland heeft voor het schuldenproject 2,2 miljard dollar toegezegd. De G8 vindt dat olieproducerende en andere staten bij moeten dragen aan een fonds dat de arme landen moet helpen grote schommelingen in de olieprijzen op te vangen. Vooral Golfstaten moeten hun oliewinsten ook aan Afrika besteden. Het gaat om ongeveer een miljard dollar per jaar. In Trouw is het commentaar van redacteur ontwikkelingssamenwerking Han Koch interessant: "Bij alle aandacht die er nu is voor de schulden, dreigt uit het oog te worden verloren dat het wegstrepen van leningen slechts een tijdelijk effect zal hebben. Zolang de schuldenaren niet over meer inkomen kunnen beschikken, dreigt op niet al te lange termijn een nieuwe schuldenberg. Schulden zijn slechts de helft van het verhaal. "De echt historische doorbraken kunnen later dit jaar nog komen. In september komt de VN bijeen om de armoede in de wereld te bespreken. Die agenda is omvangrijker dan de positie van de achttien landen waarvoor nu een oplossing is gevonden. En in december in Hongkong komt de wereldhandels organisatie WTO bijeen. Daar kan de echte slag worden geslagen. Dan moet duidelijk worden of de rijke landen de arme landen toegang geven tot hun markten door handelsbarrières te slechten. Mocht die top lukken dan is het tijd om de woorden historische doorbraak uit de kast te halen." P+ Webtip: Trouw over kwijtschelding