Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 juni 2005

Gratis internetatlas van VN toont milieu van uw vakantie-adres

Op een van de uit twee delen opgebouwde kaarten is de ontwikkeling te zien die de provincie Almeria in het zuiden van Spanje heeft doorgemaakt. In een periode van slechts 26 jaar is de oorspronkelijk traditionele landbouwgrond omgetoverd in een zee van kassen bedoeld voor de export van groenten en fruit. Andere kaarten tonen de immense groei van wereldsteden, de grootschalige ontbossing in Zuid Amerika en veranderingen in de kustlijn van Honduras door de komst van garnalenkwekerijen. De Indiase stad Delhi is in een periode van 15 jaar gegroeid van 4,4 miljoen inwoners naar 12 miljoen in 2000. De verstedelijking zorgt volgens Klaus Toepfer, leidinggevende van het Environmental Program van de Verenigde Naties (UNEP) voor grote milieuproblemen. Hij zegt: "Steden trekken grote hoeveelheden water, voedsel, metalen en mensen aan. Tegelijkertijd worden er grote hoeveelheden afval geëxporteerd zoals huishoudelijk en industrieel afval, afvalwater en de gassen die in verband worden gebracht met de opwarming van de aarde." De UNEP wil met deze uitgave het bewustzijn versterken dat de mens het milieu beïnvloed en dat deze veranderingen in veel gevallen schadelijk zijn voor onze planeet. De atlas is een visueel middel waarmee ons beeld van de planeet ingrijpend aangepast kan worden. Klaus Toepfer: "Mensen in San Francisco of Londen die de beelden van ontbossing en smeltend poolijs zien vragen zich wellicht af wat dat met hen van doen heeft. Dat deze veranderingen het resultaat zijn van de levensstijl van mensen die duizenden kilometers verderop wonen, komt niet in hen op. Dit idee is echter onjuist." De UNEP komt niet alleen met slecht nieuws. In de atlas is een aantal voorbeelden opgenomen van de positieve invloed van menselijk handelen. Lake Victoria heeft lange tijd last gehad van niet inheemse onkruid dat het water verstikte en malariamuggen aantrok. De introductie van insecteneters heeft hieraan een einde gemaakt zoals duidelijk te zien is op een satelietfoto uit 2001. U blijft lekker in Nederland? Op pagina 104 (Coastal Regions) is de ontwikkeling van de Zuiderzee tot IJsselmeer te vinden. Van een eens woeste zee, tot een vredig spaarbekken. P+ Webtip: De One Planet Many People atlas