Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 september 2005

Orkaan Katrina mede gevolg van klimaatverandering

Directeur Christopher Flavin van dit Amerikaanse researchinstituut plaatste deze week een persoonlijk statement op zijn website. "De wereld gaat een reeks van dit soort rampen meemaken, als wij het gebruik van fossiele brandstoffen niet temperen. Volgende generaties zullen katastrofes zoals met Katrina als gebruikelijke gebeurtenissen gaan beschouwen. De onthutsende beelden uit New Orleans demonstreren dat het rijkste land op deze aarde niet immuun is. We moeten respect gaan tonen voor natuurlijke systemen en investeren in het beschermen daarvan." Eigenlijk is het nog een voorzichtige quote, voor het altijd zeer kritische instituut. Wij hadden eerder iets verwacht in de sfeer van: 'President Bush verkondigde na de aanslagen op de Twin Towers 'The War on Terrorism'. Wij wachten na de katastrofe met Katrina echter nog steeds op het verkondigen van 'The War on Climate Change'. Het zijn natuurlijk onvergelijkbare zaken, maar bij de kracht van de natuur vallen de gevolgen van terroristische aanslagen in het niet. Hier wat cijfers die het instituut verzamelde over de kosten van natuurrampen, die gerelateerd kunnen worden aan ecologisch rampzalige beslissingen. Met name een sterke bevolkingsgroei in gebieden die als buffer voor natuurrampen kunnen dienen, is volgens het instituut funest. De maatschappelijke kosten zouden de afgelopen tien jaar wereldwijd zijn opgelopen tot 567 miljard dollar: dat bedrag is even groot als de gecombineerde kosten over de periode 1950 tot en met 1989. Het Worldwatch Institute houdt bij de formulering van oorzaak en gevolg echter wel een slag om de arm. "Ook al kan geen enkele storm direct gelinkt worden aan klimaatverandering, wetenschappers zijn het er wel over eens dat warm zeewater tropische stormen aanwakkeren. De zeetemperatuur in tropische gebieden is de afgelopen honderd jaar met 2 graden Fahrenheit gestegen (nog geen graad Celsius). Katrina transformeerde pas van een storm in de Categorie 1 tot Categorie 5 toen zij van de Atlantische Oceaan in de veel warmere Golf van Mexico terecht kwam." De volgende conclusie is van de toonaangevende klimatoloog Kerry Emanuel, verbonden aan de MIT: "If one's view is not confined to the U.S. but is global, and/or one's time horizon is more than 50 years, global warming may indeed begin to have a discernible influence on hurricane damage, especially when coupled with projected increases in sea level. " P+ Webtip: Worldwatch Institute P+ Webtip 2: MIT-professor Kerry Emanuel
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier