Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 september 2005

Pleidooi voor het einde van MVO

Het is tamelijk provocerend, om 'Het einde van MVO' te verkondigen op een moment dat de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen maar groter lijkt te worden. Het regent immers het hele jaar al nieuwe duurzaamheidsverslagen. Het stoort Hummels dat veel bedrijven als de kern van hun maatschappelijk gedrag hun medewerkers in staat stellen zich als vrijwilliger voor het goede doel in te zetten, Max Havelaar koffie schenken, dubbelzijdig kopiëren, samenwerken met Natuurmonumenten of andere NGO's, energie besparen, kantoren duurzaam inrichten, enzovoorts. Deze uitdrukkingen van 'maatschappelijke wellevendheid' zijn zeer lovenswaardig, aldus Hummels, maar ze staan ver af van de kernactiviteiten van de onderneming. En wat erger is: het leidt af van de aspecten waar het echt om gaat. In de kern is een verantwoorde onderneming een onderneming die bestuurd wordt op basis van heldere normen en waarden, die in de uitoefening daarvan rekening houdt met wetten, convenanten, codes en met de afspraken die het management heeft gemaakt. De Nyenrode-hoogleraar stelt dan ook: "Het is van groot belang dat de financiële winst van het maatschappelijk verantwoorde beleid duidelijk wordt voor de aandeelhouders." 'Back to Business' bepleit Hummels daarom, want ondanks de maatschappelijke 'MVO-hype' kunnen financiële analisten nog weinig met de belangstelling voor de niet-financiële aspecten van het ondernemen, zelfs niet met die vele duurzaamheidsverslagen. "Sociale, ethische, maatschappelijke en milieuprestaties van ondernemingen worden door hen vooralsnog grotendeels genegeerd. Deze prestaties dragen niet aantoonbaar bij aan het versterken van de strategische positie van de onderneming, respectievelijk de verbetering van de financiële kengetallen, waaronder de koers-winstverhouding." Zelfs maatschappelijke beleggers als pensioenfondsen worden niet gedwongen hun miljarden volgens ethische richtlijnen weg te zetten. Hummels: "Wat moet gebeuren is beleggers inzicht bieden in de mogelijke maatschappelijke risico's en opbrengsten van hun investeringen. Zet in dat duurzaamheidsverslag dat je actief bent in een risicoland waar de mensenrechten worden geschonden en denk na over de mogelijke gevolgen daarvan. Wat is je verantwoordelijkheid in deze als bedrijf? Dat de winsten er nu goed zijn, betekent niet dat ze dat in de toekomst ook zullen zijn. Je weet vaak niet hoe de politieke situatie zich zal ontwikkelen. Misschien ben je over drie jaar wel je hele business kwijt. Een heldere risicoanalyse, daar heeft een belegger wat aan." Maar de bal ligt niet alleen bij de onderneming. "Ook de besturen van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers zullen zich moeten bezinnen op hun rol in het beleggen in ondernemingen. Per slot van rekening hebben zij een ethische plicht om zorgvuldig om te gaan met het geld van de begunstigden - in het geval van de pensioenfondsen zijn dat de deelnemers. Dat op de lange termijn de sociale, ethische en maatschappelijke prestaties van ondernemingen een rol spelen in de continuïteit van de onderneming en daarmee in het resultaat van de beleggingsportefeuille is iets waar de institutionele beleggers nu over moeten nadenken." P+ Webtip: Aanmelding 'Einde MVO' 14 oktober