Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 september 2006

P+ vergelijkt kansen biodiesel versus biogas

Het tijdschrift P+ People Planet Profit, dat volgende week wordt verzonden, constateert dat de koolzaadteelt er in Nederland bekaaid vanaf komt. Uit koolzaad kan biodiesel gemaakt worden. In tegenstelling tot de Duitse en Belgische regering verleende de Nederlandse overheid tot nu toe geen vrijstelling van accijns op biodiesel om de meerprijs te compenseren. Het deed de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kortgeleden nog de verzuchting ontlokken 'Veerman kan veel opsteken van Renate Künast, de Duitse minister van Landbouw'. De Nederlandse boeren zien echter ook een vreemde alliantie tussen de olie-industrie en de milieubeweging tegenover zich, die biodiesel van de Nederlandse markt willen weren. "Waarom we zo aarzelend tegenover deze biobrandstof staan?" vraagt Dominic Boot, directeur van de VNPI, zich retorisch af, de belangenvereniging van de energiesector. "Het is een vraag over verleden en toekomst. Willen wij weer extra landbouwsubsidies geven of kiezen we juist voor technologische verbetering via de nieuwe generatie biobrandstoffen? Dat past binnen het Lissabon-akkoord voor verhoging van de Kenniseconomie. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe brandstoffen zó ver ontwikkeld worden dat ze kostenconcurrerend 2 procent van de markt kunnen innemen." En daarom zijn de kansen voor biogas op termijn groter dan die voor biodiesel. Biogas is alweer een nieuwere biobrandstof dan biodiesel. Het wordt gemaakt uit stro of bosafval. Het hoort bij een nieuwe generatie hoogtechnologische biobrandstoffen, waar ook bio-ethanol bij hoort (waar Shell mee voorloopt, met een proeffabriek in Canada). De andere twee brandstoffen zijn Fischer Tropsch (FT) en HTU diesel. Dit zijn diesels die via vergassing (Fisher Tropsch) of via hydrolyse onder hoge druk (vandaar: hydrothermal upgrading of HTU) uit houtachtige biomassastromen gewonnen worden. Nu al, zo blijkt uit rapporten, is biogas een goede tweede keus voor biodiesel. Dat wordt bevestigd door een recent onderzoek van milieuonderzoeksbureau CE uit Delft. Ook CE stelt: de nieuwe generatie brandstoffen is milieutechnisch beter dan biodiesel of PPO. Het Duitse blad 'Neue Energie' maakte er in april melding van dat met biogas tot twee keer zoveel kilometers per hectare groenafval gereden kan worden dan met een hectare koolzaad voor biodiesel. Het blad stelde zelfs dat niet zeker is dat biodiesel en PPO aan de strengere emissie-eisen voor fijn stof kunnen voldoen. FT en HTU diesel scoren het best als het gaat om uitstoot van broeikasgassen, helemaal als de gebruikte biomassa niet van de akkerafval, maar van bosafval komt. P+ Webtip: P+ over biobrandstoffen