Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 september 2005

Te weinig biogas voor aardgasbussen Haarlem

De uitgangspositie van de Noord-Hollandse stad is onverdeeld gunstig. In stortplaats Schoteroog en de nabijgelegen RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) bezit Haarlem de unieke kans om circa één miljoen kuub biogas binnen eigen grenzen op te wekken en tot groen gas (met aardgaskwaliteit) opwaarderen. Daarop kunnen jaarlijks 20 tot 25 bussen rijden. Daarnaast heeft Haarlem een groot voordeel ten opzichte van Zweden waar men al wel van biobrandstoffen gebruik maakt. Zweden heeft noch de beschikking over fossiele brandstoffen, noch over een aardgasnet. Wanneer de productie van biogas of bio-ethanol is uitgeput, houdt ook de groei van het aantal autobussen op deze biobrandstoffen op. Nederland heeft dat probleem niet. "Wij kunnen groen gas gewoon in ons aardgasnet brengen, net zoals met groene stroom uit windmolens gebeurt", zegt Tromp. De reden waarom hij toch gesprekken met leveranciers van organische reststromen voert, is een andere. "Sinds groen gas niet langer van de energiebelasting is vrijgesteld, kan het maar moeilijk met de prijs van aardgas concurreren." Om de kosten per kuub te drukken, zoekt de gemeente het dus in schaalvergroting. Volgens Tromp liggen er goede kansen. "Veel organische reststromen komen nu in vergistingsinstallaties in Duitsland en Denemarken terecht. Maar vervoer kost ook wat. Om nog maar te zwijgen van de voordelen van kortere lijnen als er weer een ziekte als BSE of vogelpest uitbreekt en je niet meer aan je kippenmest kan komen." Nederland beschikt als een van de dichtst bevolkte landen ter wereld (tweede plaats) trouwens over een schat aan vuilstortplaatsen. SenterNovem bracht ze dit jaar allemaal in kaart. P+ Webtip: Alle vuilstortplaatsen NL