Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 september 2005

Zweeds parlement steunt biobrandstoffen tot 2012

Svensén is al sinds jaar en dag de coördinator van het Biogas Väst project. Daarin werken overheden, automotive fabrikanten (Volvo voorop) en boerencoöperaties samen om aard- en biogas in het openbaar vervoer te krijgen. Na bijna tien jaar werpen de inspanningen, vooral in en rondom Göteborg, hun vruchten af: tegenwoordig rijden al meer dan 700 stadsbussen op aardgas of biogas, of een mengvorm van beide. "Ruim de helft van het gas halen we uit gemeentelijke rioolwaterzuiverinsinstallaties", licht de coördinator toe. "Die zijn er helemaal op ingericht om drab via vergisting stabiel te maken. En eigenlijk niet om biogas te produceren. Eerst werd dat dan ook afgefakkeld, vervolgens voor warmte/kracht opwekking gebruikt. Maar uiteindelijk bleek opwerking voor stadsvervoer het meest rendabel." Een kleiner gedeelte van het gas komt uit huishoudelijk afval en slachthuizen. Aan de rand van de stad worden die organische reststromen vergist. "Enkele jaren geleden hadden ook wij een stevige discussie over veiligheid en hygiëne", verklaart Svensén. "Met strenge regelgeving is dat opgelost. Bovendien, slachtafval is veelal van de koe afkomstig. Voor varkenspest hoeven we niet zo bang te zijn." In Zweden is biogas of aardgas tanken relatief eenvoudig. Bij grote steden - waar tevens de vergistingsinstallaties staan - kan op circa zestig plaatsen gas worden ingeslagen. Pakweg 5500 auto's rijden nu op een of andere biobrandstof. Ook in Nederland is men gecharmeerd van zo'n infrastructuur. Dit voorjaar heeft de werkgroep 'Rijden op Aardgas', ondersteund door tal van marktpartijen, een uitvoerige brief naar de politiek gestuurd. Daarin ontvouwen ze plannen voor een 'stedenring', een landelijk aardgasnetwerk voor openbaar vervoer, eventueel gekoppeld aan opwerking van biogas. Zo'n 'stedenring', erkent ook de werkgroep, zal echter alleen slagen wanneer het rijk de infrastructuur op de lange termijn stimuleert. Net als in Zweden dus. De zeventig miljoen die Van Geel (milieu) recent voor biobrandstoffen heeft uitgetrokken, is slechts de spreekwoordelijke druppel... Voor beleidsmedewerkers en andere betrokkenen is de workshop 'bedrijfsvoertuigen op aardgas' van Stichting 'Schoner Transport' een mooie gelegenheid hun kennis op dit gebied op te poetsen. De workshop wordt volgende week dinsdag in het Nationaal Automobielmuseum gehouden. Svensén geeft een presentatie over de Zweedse ervaringen. P+ Webtip: Schoner Transport