Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 september 2005

Nederlands register van 35.000 soorten te saai voor woorden

Als de website voor het publiek niet interessant is, wat is de waarde van deze website dan wel? De makers stellen het zo: "De Nederlandse flora en fauna behoort tot de best onderzochte ter wereld, maar de informatie was tot nu toe sterk versnipperd over talloze publicaties. De nieuwe website biedt een totaaloverzicht van de Nederlandse biodiversiteit. Het bestand telt tot dusver meer dan 35.000 soorten, die in taxonomische samenhang worden gepresenteerd. Ook de status van voorkomen en van de wettelijke bescherming van soorten zijn opgenomen." En op wie richt de website zich dan? "Op natuuronderzoekers, beleidsmakers, adviesbureaus, journalisten, natuurbeheerders en in natuur geïnteresseerde leken." Wij komen twee maal in de doelgroepbeschrijving voor: zijnde journalist en ook nog in natuur geïnteresseerde leek. Maar meteen grijpen wij toch weer Thijsse uit de kast, en die schitterende bundeling 'Nederlandse Oecologische Flora' van het IVN in samenwerking met de VARA en de Vewin. Prachtige tekeningen van de familie Westra. De Trion Vogelgids, ooit opgezet door Shell. Stuk voor stuk publicaties van tientallen jaren oud. Over een jaar gaan we weer kijken, of het gemis is opgelost. Dat moet toch kunnen, met zo'n bundeling aan krachten. Het ministerie van LNV zorgde voor de financiering van het totaaloverzicht en Naturalis is de organisator. Aan de inhoud werken Nederlandse taxonomische instituten mee als het Nationaal Herbarium Nederland en Centraal Bureau voor Schimmelcultures; vrijwilligersorganisaties als European Invertebrate Survey Nederland, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en de Plantenziektenkundige Dienst. In totaal hebben zo'n zeventig specialisten bijgedragen aan de database. Wij surfen teleurgesteld naar een van onze favoriete web-logs, die van oud-onderwijzer en oud-journalist Peter Noordermeer. Hij begon dit jaar in zijn eentje alle 'onkruid' in de bermen van zijn Zeeuwse woonplaats Dreischor systematisch te fotograferen. Zeeuwse boeren noemen het 'vuulte', maar Noordermeer maakt van de flora in de slootkant soms bijna levende mensen, met prachtige anecdotes. Ook steeds een link naar de Katholieke Universiteit van Leuven, die het wel heeft begrepen. Om van de natuur te leren houden is dit toch een betere aanpak dan het presenteren van wetenschappelijke beschrijvingen. Zo'n verzameling van gegevens als die van de nederlandsesoorten.nl is op deze manier gedoemd als interne database voor wetenschappers te functioneren. P+ Webtip: Flora van Dreischor