Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 september 2005

Staat Massachusetts verplicht hybride dienstauto's

Hoe anders is het in Massachusetts, de vrijzinnige staat van de stad Boston, de Kennedy's en Harvard University. Ooit landden hier de eerste pelgrims aan boord van de Mayflower. Nu biedt de staat in New England maar liefst tweeduizend dollar belastingvoordeel én vrije doorgang op de tolwegen aan wanneer automobilisten in hybride auto's of op alternatieve brandstoffen gaan rijden. Daarnaast heeft men een tien miljoen dollar kostend programma opgezet om de vervoersvloot van steden en scholen meer op alternatieve brandstoffen te laten overschakelen. De bekende gele schoolbussen gaan op termijn dus over op biobrandstof. "De wet zal onze luchtkwaliteit enorm verbeteren", zei Brooke McConnell van de Massachusetts Public Interest Research Group. "Massachusetts krijgt nu sneller schone auto's op de wegen en het bespaart de consument geld." In Nederland is men nog niet zover. Staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) liet begin deze week nog weten dat duurzaamheid in de overheidsaankopen hoge prioriteit heeft. "om uiterlijk in 2010 bij 100 procent van de Rijksaankopen en Rijksinvesteringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen, staat een effectieve aanpak voorop", schreef ze aan de Tweede Kamer. "Dit betekent allereerst dat het gebruik van de 'menukaart duurzaam inkopen' (...) intensief zal worden gestimuleerd." Zolang het Rijk de menukaart echter strikt vrijblijvend houdt, zullen gemeenten er niet snel toe overgaan hybride dienstauto's en het rijden op biobrandstoffen te stimuleren. P+ Webtip: Menukaart dienstauto's NL