Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 oktober 2005

ROC van Amsterdam wil docenten op bedrijfsstage sturen

MVO Nederland schreef de regering onder meer als commentaar (DOC) : "Nederland richt zich op een kennisintensieve samenleving. Dat zorgt de komende jaren voor problemen, want dat zit niet in de genen van de generatie die momenteel voortgezet onderwijs volgt. Tweehonderd miljoen extra voor VMBO-onderwijs is een incidentele impuls die staat of valt met het verankeren van de beoogde verbeteringen. Het inrichten van praktijklokalen is op zichzelf een goed idee, maar belangrijker is ervoor te zorgen dat ze over tien jaar nog goed gebruikt worden. Dat lukt alleen wanneer onderwijsinstellingen en bedrijven strategische allianties aangaan en vanuit branches en regio's de meest effectieve vormen voor structureel praktijkgericht onderwijs tot bloei laten komen." Een eerste praktijkvoorbeeld hiervan ging vrijwel tegelijkertijd in Amsterdam-Zuidoost open. Het bureau Study & Work gaat de komende jaren voor studenten innovatieve vormen van stage ontwikkelen. Dit kunnen langere periodes zijn, maar ook projecten waarin studenten van het ROC en die van de hbo-instellingen HVA / HES tijdens hun studie de beroepspraktijk leren kennen. Study & Work is fysiek gevestigd in het hart van het bedrijvenparkt van Amsterdam-Zuidoost, pal onder de ArenA, het Ajax-stadion. Directievoorzitter Pieter de Haes van ING Bank Amsterdam is de eerste gebruiker van Study & Work. Hij stelt: "Je zal wel gek zijn om hier geen gebruik van te maken." Nog een stapje verder ging Ricardo Winter, lid van het College van Bestuur van het ROC van Amsterdam en lid van het stedelijk Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA). Hij vertelde tijdens de opening dat hij enkele jaren terug al eens had geprobeerd de banden tussen zijn docentenstaf en het bedrijfsleven meer aan te trekken. "Er zijn toen door docenten korte stages gevolgd. Ik vond dat een zeer succesvolle zaak. Ik heb het altijd jammer gevonden dat het bij deze ene keer is gebleven. Nu het stagebureau er is, kunnen we er eindelijk weer een vervolg aan gaan geven." Voorzitter Ole Willemse van de ondernemersvereniging VAZO: "Binnen het bestuur leefde het idee van zo'n stagebureau al jaren. Maar het duurde even, voordat we aan de rand van ons bedrijvenpark grote onderwijsinstituten mochten begroeten." Study & Work wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Het beroepsonderwijs in Nederland kampt met een te grote uitval van leerlingen. Alleen al in Amsterdam zijn er tienduizenden leerlingen zonder diploma zoek geraakt: ze melden zich niet eens meer bij overheidsinstanties als het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het kost enorme inspanningen om jongeren in deze situatie weer aansluiting te laten vinden bij de reguliere arbeidsmarkt, of terug naar school te krijgen. Positieve praktijkervaringen tijdens een praktijkperiode moet het aantal drop-outs verminderen. Maar ook kan een beter inzicht in de toekomstige loopbaan de doorstroom van mbo naar hbo verbeteren. Volgens projectleider Lydia Pont is de vaste periode van stage in de toekomst niet langer meer heilig. "Uit gespreken met actoren in het beroeps-, en onderwijsveld blijkt dat er in zowel bij bedrijven als in het onderwijs behoefte is aan het flexibeler kunnen invullen van stageplaatsen. De beroepspraktijk verandert. Bedrijven stellen nu steeds vaker kennis en vaardigheidseisen, die soms na langere tijd meelopen verkregen kunnen worden. Of soms zijn er ervaringen in een projectvorm te gieten die juist weer korter duren. We moeten op zoek naar een nieuwe balans." P+ Webtip: Bedrijvenvereniging Amsterdam-ZO