Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 oktober 2005

ECN vindt verhoging energieprijs deels onterecht

Energieproducenten en industriële bedrijven kregen begin van dit jaar rechten toegewezen van de overheid om bepaalde hoeveelheden van het broeikasgas CO2 uit te stoten. Voor die rechten, die ze kunnen verhandelen op de beurs of bilateraal, hoefden ze niets te betalen. Toch berekenden alle grote energiemaatschappijen in Nederland een aanzienlijk deel van die gratis verkregen emissierechten door in de energieprijzen, zo concludeert het ECN in het onderzoek naar de prijsdynamiek van de handel in emissierechten. "Wij zitten met onze berekeningen aan de voorzichtige kant", licht Jos Sijm, auteur van het ECN-rapport toe. Hij zag de prijs voor het gewone tarief met bijna drie euro met mega watt uur stijgen. Voor het daltarief berekende hij een stijging van iets meer dan zeven euro per mega watt uur. De energieproducenten ontkennen dat zij onterecht kosten zouden doorberekenen. Bart Sikking, woordvoerder van Nuon: "Wij verwerken alleen de gemaakte verwervingskosten voor niet toegekende emissierechten in de energieprijs. Er is bij ons dan ook geen sprake van disproportionele overwinst." Ook Essent zegt zich niet schuldig te maken aan onoorbare praktijken. Concernwoordvoerder Irwin Broen: "Wij hebben die gratis verkregen rechten niet doorberekend aan klanten." In augustus stelde de SP al Kamervragen over de gang van zaken aan minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst. In zijn antwoord merkte de minister op dat marktpartijen inschatten dat de waarde van alle emissierechten, dus ook de gratis verkregen rechten, worden doorberekend in de energieprijzen. Maar zelfs de minister krijgt als formele reactie van de energiebedrijven dat zij slechts de kosten proberen terug te verdienen die gemoeid zijn met de aankoop van extra benodigde rechten. De minister gaf ECN daarop de opdracht nader onderzoek te doen naar de praktijken van energiebedrijven. Binnenkort zal hij het eindresultaat doorsturen naar de Tweede Kamer. Het rapport kan ook worden bekeken op de website van het ECN. P+ Webtip: ECN-rapport