Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 oktober 2005

Gent wordt Europese haven biobrandstoffen

Als het welbekende klein duimpje op zevenmijlslaarzen zijn onze zuiderburen zo bijna in één stap verder dan Nederland. Eerst maakte de Federale overheid bekend dat biobrandstoffen van accijns vanaf jauari 2006 zullen worden vrijgesteld. Vervolgens sloegen de stad Gent, havenbedrijf Gent en de Universiteit Gent de handen ineen. En halverwege juli konden ze - samen met Stora Enso, Electrabel, Organic Waste Systems en Oiltanking - al hun plannen voor 'Ghent Bio-Energy Valley' presenteren. De belangrijkste deelnemers zijn natuurlijk de producenten van biobrandstoffen: Bioro, Oleon en Alco Bio Fuel. De eerste twee houden zich enkel bezig met de productie van veresterde plantenolie (daarop kan een dieselmotor, zoals bekend, zonder aanpassingen rijden). Voor een nieuwe fabriek in de haven heeft Bioro dertig miljoen euro uitgetrokken. Vanaf 2006 zal die jaarlijks 130.000 ton biodiesel produceren. Oleon mikt met een nieuwe vestiging op 100.000 ton. Alco Bio Fuel is iets totaal anders. Het is onderdeel van de Alco Group, de grootste distributeur en producent van ethanolen ter wereld. Deze concurrent van 'ons' Nedalco legt voor een eerste productielijn zeventig miljoen euro op tafel. Volgend jaar moet dat zo'n 80.000 ton bio-ethanol opleveren. Het jaar daarop wil de multinational nog eens twee productielijnen opzetten die bijna 400.000 ton suikersappen en granen van Vlaamse bodem zullen gaan verwerken. Voor de Vlaamse landbouw heeft die grootscheepse productie van biobrandstoffen nogal wat consequenties. Weliswaar hebben de boeren dit voorjaar zo'n duizend hectare koolzaad ingezaaid dat binnenkort wordt verwerkt. Maar dat is onvoldoende om te voldoen aan de totale vraag naar biobrandstof. Zeker voor de productie van biodiesel zullen onze zuiderburen vanaf 2006 dan ook grondstoffen moeten invoeren. Ondertussen schiet de prijs voor suiker, mede als gevolg van de hoge olieprijzen, omhoog. Hetzelfde kan straks met tarweprijzen gebeuren als die ook in grote volumes voor bio-ethanolproductie worden aangewend. Dat is gunstig voor de graanboeren. Maar is het wel ethisch om graan als brandstof te gebruiken? "Wij zijn ons dat bewust. Daarom doen we ook onderzoek naar de tweede generatie biobrandstoffen uit stro en afval", antwoordt mevrouw Dobbelaere van de afdeling Technologietransfer van de Universiteit Gent. P+ Webtip: Ghent Bio Energy Valley