Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 november 2005

Dr. MVO worden bij de Radboud Universiteit Nijmegen

We laten Jan Jonker zelf aan het woord: "Binnen bedrijven wordt kennis en ervaring ontwikkeld door medewerkers van die bedrijven. Het idee is even simpel als elegant: een medewerker van een deelnemend bedrijf gaat individueel een promotie-onderzoek doen naar een relevant onderwerp binnen de eigen organisatie. Het bedrijf draagt in samenspraak met de kandidaat een geschikt promotie-onderwerp aan. De kandidaat wordt toegelaten na het succesvol doorlopen van een schriftelijke en mondelinge toelatingsprocedure. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een part-time basis van 2 à 2,5 dag per week - deels onder werktijd maar ook in eigen tijd. Het onderzoek is liefst gelieerd met de andere werkzaamheden van de kandidaat. Het is dus handig om bijvoorbeeld al MVO-manager te zijn. Het project loopt in beginsel vier jaar, wordt intensief begeleid door een netwerk van academische specialisten van diverse universiteiten, ondersteund door een serie Masterclasses van een week. Supervisie wordt onder andere georganiseerd rond deze Master classes en daarbuiten." Jonker is een van de trekkers binnen de academische wereld in Nederland , als het over MVO gaat. Hij ziet het helemaal voor zich: "Aan het netwerk nemen zo'n 15 à 20 promovendi uit diverse bedrijven deel. Zo'n kleine groepsomvang zorgt voor inspirerende leermogelijkheden tussen de deelnemers in een veilige gemeenschap. Ook ontstaat hierdoor de gelegenheid voor de deelnemers om vergelijkingen tussen ondernemingen te maken en mogelijk zelfs in elkaar organisatie onderzoek te doen. Het is de bedoeling dat iedere kandidaat eens per jaar een seminar organiseert in de eigen onderneming, gebaseerd op de tussentijdse resultaten van het lopende onderzoek. De focus ligt op de toegevoegde waarde van het onderzoek voor het betreffende bedrijf. Zo'n seminar is dan bedoeld voor klanten, leveranciers, NGO's, de Raad van Bestuur, aandeelhouders en relevante partijen binnen de eigen organisatie." Betekent het extra werk, voor de huidige MVO-managers, die gaan voor de titel? Jonker: "Wanneer de deelnemer al werkzaam is op het gebied van MVO, is de onderzoekstijd direct relevant voor het dagelijkse werk. Zo komen resultaten niet pas aan het eind van het traject te voorschijn, maar al tijdens de vier jaar promotie-onderzoek. Tel daarbij de ondersteuning die de promovendi krijgen. Twee begeleiders. Gedegen wetenschappelijke supervisie en training-op-maat, zowel door Nederlandse begeleiders als buitenlandse docenten. Deelnemers krijgen dus heel veel terug." Wat zijn de kosten? "De contributie voor deelname aan het programma komt op 8.750 euro per kandidaat per jaar (ex BTW, onder voorbehoud van BTW-plicht), gedurende 4 jaar." Wordt de titel echt doctor MVO? Jonker: "Het succesvol bereiken van de eindstreep resulteert in een internationaal erkende wetenschappelijke titel. En vergroot zo de carrièremogelijkheden van de deelnemer." P+ Webtip: Info Dr. MVO (Word)