Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 november 2005

Bruynzeel en Rolls Royce nieuw op zwarte Burmalijst

Bruynzeel (Multipanel) is de bekendste houtverwerker, maar er staan meer Nederlanders als 'New' op de internationale zwarte lijst. . Houthandel Boogaerdt in Krimpen aan de Lek . Houthandel Van de Stadt in Zaandam . Stevens Paper en Board in Etten-Leur . Worldwood in Bleiswijk Al deze handelsondernemingen kopen volgens het Burma Centrum Nederland Birmees tropisch hout in, op papierhandelaar Stevens na. Peter Ras, coördinator van het Centrum: "Bruynzeel probeert de inkoop steeds goed te praten. Maar het is niet anders: ze importeren teak uit Burma. Daarmee houden ze zich niet aan het Nederlandse economische ontmoedigingsbeleid. Dus is het goed dat er deze week een klacht bij de Nederlandse regering wordt ingediend door de FNV." De vijf 'nieuwe' Hollanders maken nu deel uit van de ICFTU-lijst die in totaal uit 474 ondernemingen bestaat, de meesten uit Azië afkomstig. Daewoo uit Korea is een voorbeeld, maar ook een nieuwkomer als Sanyo. De publicatie van de lijst komt pal voor een debat over de vraag of Burma wel of niet uit de internationale gemeenschap zal worden gestoten. Hierover beslist de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit is het uit regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties bestaande 'agency' van de Verenigde Naties, dat internationale verdragen opstelt. Voorbeelden hiervan zijn het verbod op kinderarbeid, of het verbod op gedwongen arbeid. Vooral aan het laatste maakt Birma zich schuldig. Eerder dit jaar publiceerde de ICFTU een rapport van 1600 pagina's waarin bewijs na bewijs werd opgestapeld. Dat leverde de vertegenwoordiger van de ILO in juli doodsbedreigingen op. De ICFTU zag de junta te pas en te onpas bevolking ronselen voor projecten in de bouw, in de landbouw, maar ook voor het kappen van tropisch regenwoud. Een van de meest gruwelijke details uit het ICFTU-rapport beschrijft hoe Burmezen worden ingezet als 'menselijke mijnenvegers'. We geven hier het letterlijke citaat: "Annex 1b, FTUB Reports, ID 010: On 21 November 2004, a 60 men strong army column went into a village in Maungdaw Township, Arakan State, and required ten porters. At 6 am the following morning, all porters had to follow the army column to inspect the landmines that had been laid in the border area in 2003. After the soldiers changed the damaged mines with new ones, the porters had to carry the old mines on top of the rest of their load. On the way they had to cook for the soldiers. They had to work for the army column for four days but were never paid." P+ Webtip: Nieuwe ICFTU Burma-lijst